Informe de la III Jornada:
Entorns de programació i de robòtica escolar a 
l'educació primària i secundària.
Scratch a l'Aula d'acollida de l'escola Sant Miquel (Deltebre). [+info]
  Descripció: Possibilitats de l'Scratch per a l'aprenentatge del vocabulari i frases bàsiques de la llengua catalana per a alumnat nouvingut.
  Ponent: Carlos Hierro. Aula d'acollida de l'escola Sant Miquel (Deltebre) 
  JCLic Applet  [+info]
  Curs: Aplicacions didàctiques del full de càlcul [+info]
  Pàgina al Scratch [+info]
  Activitats diverses [+info]

cesire* aulatec aula de recursos de tecnologia   Carrer de les Escoles, 5    Tel. 936 920 660  Fax. 935 808 878    08290 Cerdanyola del Vallès