Web de l'Aula de recursos de Tecnologia
 
Treballs de :
Docents
   
 

En aquesta pàgina teniu els treballs de docents que han realitzat en els cursos de formació i en d'altres àmbits

En els següents enllaços a diverses pàgines web de docents trobareu els seus treballs que tenen interès pedagògic, i a on podreu trobar recursos força interessants i especialment pràctics, per la vostra tasca d'ensenyar tecnologia 
 
Per gaudir dels treballs:
 
Aquests treballs que podreu trobar a continuació son fruit el projectes realitzats per els professors assistents que en son els autors. Podeu dirigir-vos per qualsevol consulta a ells o be connectar  amb l'Aula de recursos de Cerdanyola 

 

Treballs realitzats en el Curs per a la utilització didàctica de l'aula de tecnologia 
Treballs realitzats en el Curs d'iniciació al CAD/CAM i CNC. El torn "Amateur"
Treballs realitzats en el Curs per a l'ús didàctic de l'equip d'electropneumàtica 
Treballs realitzats en el Curs d'iniciació i introducció del SADEX-control a l'aula de tecnologia 
Treballs realitzats en el Curs per a l'ús didàctic de l'entrenador autòmat programable 
Altres treballs realitzats per diversos docents

 


Índex dels treballs disponibles realitzats pels docents assistents al Curs per a la utilització didàctica de l'aula de tecnologia:


 
Títol del treball
Realitzat 
1
Transportador de càrregues 
Octubre/novembre 2000
2
Conjunt per a la classificació de monedes
Octubre/novembre 2000
3
Túnel de rentat de cotxes 
Octubre/novembre 2000
4
Ascensor 
Octubre/novembre 2000
5
Projecte d'un Telefèric 
Octubre/novembre 2000
6
Tren cremallera
 Octubre/novembre 2001
7
El ninot (“little Jonhy”) 
 Octubre/novembre 2001
8
Construcció d'un carrousel
Octubre/novembre 2001
9
Barrera de pas 
Octubre/novembre 2001
10
Vagó cremallera
Octubre/novembre 2001
11
Muntatge d'una grua
Octubre/novembre 2001
12
Carretó elevador 
Octubre/novembre 2001
13
Disseny i construcció d'un telefèric
Octubre/novembre 2002
14
Barrera de pàrquing
Octubre/novembre 2002
15
Grua amb rodolament de boles
Octubre/novembre 2002
16
Porta corredora
Octubre/novembre 2002
 17
Generador de Turbina
 Octubre/novembre 2003
18
Pont Llevadís
Octubre/novembre 2003
19
Cadira elevadora automàtica
Octubre/novembre 2003
20
Porta corredissa de garatge
Octubre/novembre 2003
21
Telefèric
Octubre/novembre 2004
22
Grua de port
Octubre/novembre 2004
23
Cintes de transport amb plataforma elevadora
Octubre/novembre 2004
24
Pont de Biscaia
Octubre/novembre 2004
25
Porta corredissa de garatge
Octubre/novembre 2005
26
Pont giratori
Octubre/novembre 2005
27
La sínia
Octubre/novembre 2005
28
Transportador de peces pel seu emmagatzematge final
Octubre/novembre 2005
29
Transportador de càrregues amb canvi de direcció i sentit
Octubre/novembre 2005
31
Caseta
Octubre/novembre 2006
32
Tramvia
Octubre/novembre 2006
33
Helicòpter sobre braç giratori
Octubre/novembre 2006
34
Talaia
Octubre/novembre 2006
35
Cotxe de xoc
Octubre/novembre 2007
36
Aloha
Octubre/novembre 2007
37
Camió
Octubre/novembre 2007
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Índex dels treballs disponibles realitzats en el Curs d'iniciació al CAD/CAM i CNC. El torn "Amateur":


 
Títol del treball
Realitzat 
1
Copa d'Europa
Juliol 2001
2
Politja
Juliol 2001
3
Arbre 
Juliol 2001
4
Copa de Cocktail
Juliol 2001
5
Alfil alternatiu
Juliol 2001
6
Tap d'ampolla de silicona
 Juliol 2001
7
Torre - Lleida (Piruli)
 Juliol 2001
8
Clauer
Juliol 2002
9
Peça 2
Juliol 2002
10
Alfil d'Escacs
Juliol 2002
11
Rei d'Escacs
Juliol 2002
12
Pom decoratiu barana 
Juliol 2002
13
Pilona
Juliol 2002
14
Bitlla
Juliol 2002
15
Ampolla de perfum de luxe
Juliol 2002
16
Babel 3
Juliol 2002
     
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Índex dels treballs disponibles realitzats en el Curs per a l'ús didàctic de l'equip d'electropneumàtica:


 
Títol del treball
Realitzat
1
Classificador de peces de metall i plàstic
Gener/Febrer 2002
2
Selecció de materials
Juliol 2002
3
Classificador de peces de metall i plàstic
Juliol 2002
4
Classificació automatitzada de peces metàl·liques i no metàl·liques
Juliol 2002
5
Circuits pneumàtics per a l'accionament d'una porta
 Juliol 2003
6
Segelladora electropneumàtica
 Juliol 2003
7
Selector de peces metàl·liques
Juliol 2003
8
Porta de pati corredissa giratòria amb sensor de seguretat
 Juliol 2003
9
Muntatge pneumàtic
 Juliol 2003
10
Construcció d'un seleccionador de peces
Juliol 2003
   

 
 
 
 
 Índex dels treballs disponibles realitzats en el Curs d'iniciació i introducció del SADEX-control a l'aula de tecnologia:


 
Títol del treball
Realitzat 
1
Robot  salva obstacles
Gener/Febrer 2000
2
Control d'un ascensor
Gener/Febrer 2000
3
Control d'un pont llevadís
Gener/Febrer 2000
4
Sistema d'alarma antirobatori
Gener/Febrer 2000
5
Realització d'un semàfor amb senyals lluminoses i acústiques
Gener/Febrer 2000
6
Equip classificador d'envasos de vidre reciclat
 Gener/Febrer 2000
7
Control de un invernadero
 Gener/Febrer 2000
8
Funicular
Gener/Febrer 2000
9
Control tèrmic d'un habitacle
Gener/Febrer 2000
10
Rentadora automàtica
Gener/Febrer 2000
11
Temporització dels llums d'una escala
Gener/Febrer 2000
12
Dispositiu de seguiment del sol per mantenir-hi una placa solar perpendicular
Gener/Febrer 2000
13
Control de nivell en dipòsits
Gener/Febrer 2000
14
Automatització d'un ascensor
Gener/Febrer 2000
15
Porta d'aparcament controlada informàticament amb l'equip SADEX
Gener/Febrer 2000
16
Juguem amb el semàfor
Gener/Febrer 2000
17
Control d'una porta corredora de pàrking amb l'equip SADEX
 Gener/Febrer 2000
18
Control d'un hivernacle
Gener/Febrer 2000
19
Ascensor amb parada en dues plantes
Juliol 2000
20
Automatització d'un pont llevadís
 Juliol 2000
21
Porta corredissa automatitzada
Juliol 2000
22
Rètols de propaganda rotatius
Gener/Febrer 2001
23
Control d'un túnel de rentat de cotxes
Gener/Febrer 2001
24
Comptador de monedes
Gener/Febrer 2001
25
Control d'un telefèric
Gener/Febrer 2001
26
Classificadora de material fèrric
Gener/Febrer 2001
27
Control del trànsit marítim i terrestre, mitjançant un pont llevadís amb semàfors
Gener/Febrer 2001
28
Automatització d'un vehicle de tres rodes per a la seva utilització com a seguidor d'un llum mòbil
Gener/Febrer 2001
29
Estacionament d'un cotxe
Juliol 2001
30
Control de tren de rentat
Juliol 2001
31
Habitatge domótic
Juliol 2001
32
Cinta transportadora amb diverses parades i retorn amb leds indicatius de situació
Juliol 2001
33
Porta corredora
Gener/Febrer 2002
34
Habitatge domòtic
Gener/Febrer 2002
35
Control automàtic del ninot (“little Jonhy”)
Gener/Febrer 2002
36
Muntacàrregues
Juliol 2002
37
Aplicació del SADEX a un semàfor
Juliol 2002
38
Barrera automatitzada de pàrquing
Juliol 2002
39
Pas a nivell amb barrera, semàfor i avisador
Juliol 2002
40
Porta corredora automàtica
Juliol 2002
41
Barrera automàtica d'un garatge
Juliol 2002
42
Barrera d'entrada a un aparcament de cotxes
Juliol 2002
43
Control de un carrusel amb la veu
Juliol 2002
44
Control d'un tren cremallera
Juliol 2002
45
Porta corredissa
Juliol 2002
46
Comptador i  discriminador  de peces pel color en una cinta transportadora 
Juliol 2002
47
Control d'una comporta amb barrera de llum de seguretat
Juliol 2002
48
Comandament d'una màquina
Juliol 2002
49
Control d'una casa domòtica
Juliol 2002
50
Control d'un vagó - cremallera
Juliol 2002
51
Semàfor per a vianants i automòbils
Juliol 2002
52
Automatització d'una porta o barrera de pàrking
Juliol 2002
53
Automatització porta corredissa
Juliol 2003
54
Control de la humitat i la temperatura en un hivernacle
Juliol 2003
55
Control d'un tendal amb el luxòmetre
Juliol 2003
56
Barrera automàtica
Juliol 2003
57
La casa domòtica
Juliol 2003
58
Instal·lació domòtica elemental
Juliol 2003
59
Ventilador portàtil per a cursets d'estiu
Juliol 2003
60
Control d'un semàfor vehicles – vianants
Juliol 2003
61
Control d'un tendal
Juliol 2003
62
Premsa d'injecció de plàstic
Gener/Febrer 2004
63
Tendal automàtic
Gener/Febrer 2004
64
Porta Automàtica d'uns grans magatzems
Gener/Febrer 2004
65
Un ascensor de dues plantes
Gener/Febrer 2005
66
Casa domótica
Gener/Febrer 2005
67
La combustió en un recinte tancat: captació de dades 
Gener/Febrer 2005
68
Porta de pàrquing amb control d'ocupació.
Gener/Febrer 2005
69
Porta automàtica amb sensor de llum
Gener/Febrer 2005
70
Posador d’ous
Gener/Febrer 2005
71
Barrera  d'accés pàrquing
Juliol 2005
72
Porta automàtica amb sensor de llum
Juliol 2005
73
Barrera automatitzada de pàrquing
Juliol 2005
74
Control de barrera de pàrquing amb comptador
Juliol 2005
75
Elevador controlat amb SADEX
Juliol 2005
76
Iogurtera elèctrica
Juliol 2005
77
Automatització rentadora
Juliol 2005
78
Cinta transportadora de boletes
 Gener/Febrer 2006
79
Vehicle seguidor de llum
Gener/Febrer 2006
80
Porta de garatge automàtica
Gener/Febrer 2006
81
Ascensor de dues plantes
Gener/Febrer 2006
82
Cadena distribució d'ous
Gener/Febrer 2006
83
Barrera de pas
Juliol 2006
84
Control d'un funicular
Juliol 2006
85
Automatització d'un pont llevadís
Juliol 2006
86
Automatització d'una porta de pàrquing
Juliol 2006
87
Porta automàtica, amb control de pas
Juliol 2006

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Índex dels treballs disponibles realitzats en el Curs per a l'ús didàctic de l'entrenador autòmat 
programable :


 
 
Títol del treball
Realitzat 
1
Realització d'un simulador d'un conjunt mecanitzat  i expulsió de peces
Juliol 2003
2
Pas a nivell amb barrera de control automàtic
Juliol 2003
3
Pont llevadís
Juliol 2003
4
Automatització d'una porta corredissa de garatge.
Juliol 2003
5
Control del trànsit d'una cruïlla de dos carrers
Juliol 2003
6
Automatització d'un selector de peces metàl·liques
Juliol 2003
7
Obertura codificada i retardada amb control d'intents d'una caixa forta
 Juliol 2003
8
Aparcament automatitzat
Juliol 2003
9
Control domòtic d'un local públic amb terrassa
Juliol 2003
10
Control automatitzat de la senyalització d'un pont llevadís
Juliol 2003
11
Control del volum d'ocupació d'un aparcament
Juliol 2003
12
Túnel de rentat de cotxes
Juliol 2003
13
Barrera i pagament autopista automatitzats
Juliol 2003
     
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Altres treballs disponibles realitzats per diversos docents:

Índex  
1 Treballs realitzats per professors de Xile 
2 Guia d'Eines de l'Aula de Tecnologia per Xavier Rosell
3 Treball realitzat per Feliu Muniente
4 SADEX dirigits per Jordi Jordàn
5 Treballs realitzats per Jordi Jordàn
6 Treballs realitzats per Pere Garcia
7 Treballs realitzats per alumnes del Curs de Qualificació Pedagògica de la UPC 
8 Treball realitzat per Lluís Las Heras

 

Treballs realitzats per professors de Xile en el curs sobre l'Actualització en Educació Tecnològica i d'altres aspectes interessants

Treballs realitzats per Xavier Rosell a la seva pàgina web sobre la

 

Guia d'Eines de l'Aula de Tecnologia
 
que s'ha preparat per treballar amb el alumnes a l'aula. Aquesta Guia pretén ser un material interactiu que serveixi com a introducció, com a punt de partida, per tal de treballar, d'una manera diferent, amb l'alumnat de 1r d'ESO conceptes com ara: 
 
 • Lèxic relacionat amb les eines i les màquines-eines 
 • concepte d'eina i màquina-eina 
 • Classificació segons diferents criteris, de les eines 
 • Característiques i propietats de les diferents eines 
 • Utilitat de les diferents eines 
 • Respecte i seguiment de les normes d'ús i seguretat en la manipulació i ús de les eines 
 • Normes de comportament i treball a l'aula de Tecnologia
 
Descripció:
Material interactiu, en format hipertext, per treballar amb els alumnes de primer cicle de l'ESO el tema de les eines i les màquines-eina (funció, operacions, classificació, ús,...) i les normes de comportament i seguretat a l'Aula de Tecnologia. 
Idea: 
L'espai de treball, l'aula de Tecnologia,  ens pot servir també com a recurs didàctic. El coneixement de les eines i màquines-eina que hi podem trobar és un dels primers aspectes que han de treballar els alumnes així com les normes de seguretat tant pel que fa a la feina al taller com, més en concret, a l'ús de les eines. 
... i molt més com un un butlletí electrònic d'informació.    Podeu veure a 
pàgina personal d'en Xavier Rosell

Treball realitzat per Feliu Muniente professor de Tecnologia de l'IES Icària de Barcelona. Interessant Maqueta d'un funicular controlada per l'equip Sadex i Visual Bàsic

Treballs realitzats en el curs sobre el SADEX a Lleida al Juliol de 2002 a l'IES Ronda,. Podeu consultar una pàgina web específica. 

Treballs realitzats per Jordi Jordàn a la seva pàgina web sobre: 
 • Informàtica al Batxillerat i a l'ESO 
 • Tecnologies de la Comunicació i la Informació 
 • Recursos per treballar al Batxillerat i a l'ESO 
 • Electrotècnia, mecànica, electrònica al Batxillerat 
 • Pneumàtica i Electropneumàtica 
 • Autòmats 
 • ... i molt més 

Treballs realitzats per Pere Garcia a la seva pàgina web sobre: 
 • Arqueologia Informàtica
 • Kits de muntatge amb cartró per l'alumnat de ESO
 • Muntatge de mòduls de relès per utilitzar-los amb l'equip electroneumàtic i l'autòmat programable 

Treballs realitzats per alumnes del CQP de la UPC 
Aquests treballs son fruit del les pràctiques realitzades al Curs de Qualificació Pedagògica de la UPC realitzat en els cursos:
 • Em pensat que, donat el seu interès, posar-lo a l'abast del professors interessats en realitzar-lo amb els seus alumnes
 • També disposem a l'Aula de recursos de tecnologia d'un vídeo amb detalls constructius força interessants. 
 • Disposem a l'Aula de recursos de Cerdanyola un altre col·lecció de vídeos dels diversos treballs que s'han realitzat en els cursos de formació del CQP realitzat per la UPC, com a formació inicial de docents de tecnologia

Treball realitzat per Lluís Las Heras professor de Tecnologia de l’IES GIOLA de Llinars del Vallès. 
 • Es un projecte desenvolupant amb els alumnes de 4rt d'ESO sobre automatització de mecanismes mitjançant contactes elèctrics.
 • Es un projecte semiobert (es proposen diversos mecanismes) i que és d'interès general per treballar el tema de l'automatització. 

Esperem els vostres... Treballs realitzats durant el curs actual o qualsevol treball que vulgueu donar a conèixer.
(Espai per a treballs de professors )