Fitxa:   El Cicle de l'aigua
Activitat

Es treballa el cicle de l'aigua relacionat amb el consum moderat. Al finalitzar han d'omplir una fitxa .

Ārees
Ciències Naturals
Ubicació

EDU365. MUD

Fitxa de treball

Cicles Educatiu


C.Superior 5è
Eines TIC
Navegador

Competčncia bāsica de les àrees

Estats de l'aigua

 

Competčncia bāsica TIC

Prendre consciència de la possibilitat d'obtenir informació a través de mitjans electrònics