Fitxa:   Els animals de la meva escola
Activitat

Omplir una fitxa amb característiques dels animals consultant una WEB que parla sobre els animals que podem trobar al centre.

Ārees
Ciències Naturals
Ubicació
Fitxa de treball

Cicles Educatiu

Cicle Superior
Eines TIC

Processador de text

Navegador

Competčncia bāsica de les àrees

Característiques principals dels animals

 

Competčncia bāsica TIC

Desar i recuperar un document, sense ajut del professor/a

Prendre consciència de la possibilitat d'obtenir informació a través de mitjans electrònics