Fitxa:   Esmorzar
Activitat

A partir d'unes fotografies, unes enquestes, etc, elaborar un presentació

Ārees
Interdisciplinar
Ubicació
Document

Cicles Educatiu

C. Superior
Eines TIC
Processador de text- Presentació

Competčncia bāsica de les àrees


 

Competčncia bāsica TIC

Elaborar una presentació multimèdia senzilla, per exemple: una presentació o una pàgina web