Fitxa:   Els volcans
Activitat

Document que cal contestar i inserir imatges visitant una web determinada

Ārees
Ciències naturals
Ubicació
Document de treball

Cicles Educatiu

C. Superior - 5è
Eines TIC
Processador de text

Competčncia bāsica de les àrees


Característiques dels volcans

 

Competčncia bāsica TIC

Usar menús i controls avançats (com el menús contextuals)

Fer captures de text i gràfics amb l’opció Copia i Enganxa