menu presentacio
menú l'hort

"L' Educació per al desenvolupament sostenible"
Projecte d' innovació educativa referit a l' àmbit del Medi Ambient.
(Resum)

Justificació del projecte

A l' escola portem molts anys treballant en diferents mini projectes i ara és quan hem pensat en relligar totes aquestes actuacions, per fer-les extensives i esdevenir un tret característic i consolidat de la nostra escola.
Estem convençudes i convençuts que l'Educació ambiental és l'educació sobre com continuar el desenvolupament, al mateix temps que es protegeix, preserva i conserva el Planeta; educació que ha d'estar present en el rerefons de la gran majoria de les accions, siguin docents o no, que dia rere dia trametem als nostres alumnes.

Motivació

Si partim de la base que l'educació per al desenvolupament sostenible és un procés, cal tenir molt present que partim d'un procés ja iniciat, per la qual cosa creiem que aquesta motivació ja existeix. La resposta de tots els sectors, i molt especialment de les alumnes i els alumnes és extremadament bona. S'interessen, aporten idees, i el més important, són ells mateixos els qui fan canviar actituds en les seves respectives llars i també són ells i elles mateixes qui reprenen comportaments inadequats a altres companyes i companys.

Experiències prèvies

Des de ja fa uns quants anys, l'escola està duent a terme projectes aïllats que entronquen amb el projecte més general que ara ens proposem dur a terme.

  • L'hort escolar: Es tracta d'una superfície aproximada de 50m2 on, bàsicament les/els alumnes realitzen aquests quatre grans blocs d'activitats:
    • Obtenció d'informació sobre què?, com?, quan? i on? es pot plantar durant el curs escolar. Realització d'un projecte per a la incorporació, si s'escau, d'arbres fruiters.