invertebrats

un invertebrat és un animal que no té ossos