mol-luscos

Hi han mol-luscos amb una conquilla com els cargols, de terra i el cargol de mar

Els llimacs tenen una conquilla molt petita al seu interior

 

i d'altres tenen dues peces (ostres, musclo)

Altres com el pop, la sèpia i el calamar, tenen la seva conquilla a la part interior del cos


 

hi ha uns moo