20è Premi Cervantes  

            (Curs 2005-06)   

   
     Durant l'any 2005 s'ha commemorat el 400 aniversari de la publicació de
"El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha".
Aquesta obra escrita per Miguel de Cervantes Saavedra va ser impresa
per primer cop a Madrid l'any 1605


Enguany a l'entorn d'aquest fet s'han celebrat un munt d'activitats culturals.

Ha estat ...
"L'any del llibre i la lectura"     

i   Barcelona   ha volgut recordar
els passos del Quixot pels seus carrers i platges.


El Ministerio de Educación y Cultura concedeix el "Premio Cervantes",
concurs literari en lengua castellana de gran rellevància en el món hispanoparlant,
amb col·laboració de la Real Academia Española  i les Academies de la Llengua dels països de parla hispana.
Cada any, des de 1975, el día 23 d'abril, coincidint amb la data en que es commemora la mort de Miguel de Cervantes,
el Rei Don Joan Carles presideix l' entrega d'aquest galardó en el paraninf de la Universitat d'Alcalá d'Henares.A l'escola Splai el "Premi Cervantes" s'otorga des de 1986, en l' última setmana del 1r Trimestre del curs escolar.
(Veure: curs 2003-04, curs 2004-05)


Enguany és la seva 20a edició.

           Teatre : La Insula Barataria (II Part-Cap. XLV fragment)
(Si cliques la podràs llegir)              Cançons :

  Allemande et Ronde (Teleman Susato S.XVI)  
Síncopa y contratiempo (Scott Joplin- Ragtime)