FOLCH I TORRES


Les mares i pares col·laboren a les festes
intercanvien informació amb els mestres a través d'entrevistes
participen en la gestió de l'escola en el consell escolar.