·· Presentació ··
  Experiències  
     
   

PEDAGÒGIC | INFORMÀTICA | Presentació

   

  Fomentar l'ús de la informàtica i de les tecnologies de la informació és un fet real en el nostre centre.

Des de Pàrvuls 3 anys posem a l'abast de l'alumne l'ordinador com a instrument que enriqueix el treball intel·lectual i la creativitat.

Els Nostres
Alumnes
Treballen amb aplicacions informàtiques diverses que permeten exercitar continguts didàctics variats (orientació espacial, càlcul, problemes, ortografia, anatomia humana,…)
Usen eines d'edició de text i imatge com Word, Paint Shop Pro, Power Point,… sempre amb una finalitat pràctica.
 
Accedèixen a
Internet Per
Cercar informació sobre temes diversos que després seleccionen i organitzen per realitzar treballs d'aula
Intercanviar experiències amb alumnes d'altres centres d'arreu de Catalunya
 
 
Recursos
Materials

Una aula informàtica amb 14 ordinadors multimèdia connectats en xarxa i amb accés a internet, un scanner, dos impressores de color.

Una altra aula informàtica amb 9 ordinadors multimèdia connectats en xarxa i amb accés a internet, un scanner, una impressora de color.
Un ordinador a la biblioteca
Tres ordinadors multimèdia connectats en xarxa a l'edifici d'Educació infantil
  Tres ordinadors a pàrvuls tres anys.
  Un ordinador a cada aula de C. Inicial i C. Mitjà de primària.
Una àmplia col·lecció d'aplicacions informàtiques
Humans I
Curriculars

Els alumnes d'Educació Infantil (4 i 5 anys) i de Cicle Inicial de Primària treballen una sessió quinzenal a l'aula informàtica.

Els de Cicle Mitjà i Superior de Primària hi treballen una sessió setmanal, desdoblant el grup classe i disposant, per tant, cada alumne d'un ordinador.