L'Escola els Horts

Els Horts som una Escola de titularitat pública que acull nens i nenes de 3 a 12 anys en els nivells educatius d'Educació Infantil i Primària.

Escola innovadora des de la seva inauguració l’any 1983, hem anat portant a terme al llarg de la nostra història diversos Projectes d’Innovació: Escoles+Sostenibles, Audiovisuals, Biblioteca (Puntedu), Projecte d'Innovació en Ciències, Foment de les tecnologies de la Informació i l’Aprenentatge, Projecte Innovació Llengua Estrangera (PILE)... que han quedat integrats en el nostre Projecte Educatiu de Centre i les NOFC garantint un aprenentatge basat en el raonament, la potenciació de la lectura, l’ús i domini de la llengua anglesa, l’aplicació de les noves tecnologies, el respecte al medi ambient, la sostenibilitat i l’educació vers una alimentació saludable i el consum responsable.

Actualment formem part del projecte d'innovació pedagògica de Barcelona Xarxa per al Canvi i desenvolupem el Projecte de “Comunitat d’Aprenentatge” que implica un model de funcionament on es potencia la participació activa de les famílies i de la resta de la comunitat en el procés educatiu. El centre esdevé així un espai educatiu on totes les persones ensenyen i aprenen siguin alumnes, familiars, voluntaris o el professorat que té la responsabilitat d’aquest procés i el coordina.

Perseguim la màxima qualitat d’ensenyament-aprenentatge amb l’objectiu d’aconseguir l’èxit escolar de tots els nens i nenes. Partim del convenciment que tots i totes tenen dret a la millor educació i tenen capacitat per a aconseguir-la. Tenim altes expectatives per als nostres alumnes per tant, no els limitem sinó que els ajudem a créixer.