Projecte lingüístic i GEP. Innovació en Llengua estrangera. Anglès

El nostre Projecte Lingüístic té com a objectiu assolir el màxim nivell en les dues llengües oficials de Catalunya i així mateix que l'alumnat surti de l’Escola amb un alt nivell d’Anglès.

Per tal d’assolir aquesta fita, hem anat realitzant al llarg dels anys diferents Projectes com l’Orator i el d’Innovació de Llengua estrangera. Al llarg de tres cursos (2018/2021) hem participat en el programa d'innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries, del Departament d'Ensenyament. Incrementem el temps d'exposició a la llengua anglesa impartint en aquesta llengua el càlcul mental al cicle inicial, l'educació visual i plàstica al cicle mitjà i l'educació física al cicle superior.
Com a conseqüència d’aquests, impartim, per part de professorat especialista, la Llengua Anglesa des d'Infantil 4 anys. Realitzem quatre sessions setmanals d’Anglès a la Primària, una d’elles amb mig grup per tal de facilitar la participació i l’ús de la llengua oral. Durant la Setmana del Teatre, preparem petites obres en Anglès que l'alumnat representa davant de les famílies.

Dins del nostre Projecte de Comunitats d’Aprenentatge, realitzem grups interactius amb voluntaris nadius o amb alt nivell de domini de la llengua anglesa.