Trenta anys fent escola

Una escola....., un barri........, dos paraules, dos històries paral·leles.

Cap els anys 50 i 60 Sant Vicenç dels Horts creixia. Molta gent arribada de llocs diferents feia arrels sense oblidar les seves en un lloc nou, un barri crescut atenent la demanda urgent de vivendes, i on una escola apareixia en un espai on abans tot eren camps.


Història

Cap els anys 50 i 60 Sant Vicenç dels Horts creixia. Molta gent arribada de llocs diferents feia arrels sense oblidar les seves en un lloc nou, un barri crescut atenent la demanda urgent de vivendes, i on una escola apareixia en un espai on abans tot eren camps.

L'any 1971 es creava, ja de manera autònoma el "Grupo Escolar La Vinyala", que prenia el nom del barri del qual formava part: La Vinyala-Poble Nou. Anys difícils per molta gent, amb mancances que amb l'esforç i l'ajut de tothom a poc a poc es van anar completant.

Situada al costat mateix d'una foneria que donava feina a bona part de la gent del barri, l'escola compartia gairebé el pati amb les ferralles, les escòries i també amb els sorolls i la contaminació que l'empresa produïa. Va ser així fins a finals dels anys 90.

Una escola crescuda al costat d'una gent, i vinculada des d'aleshores a un barri, a un poble i a una realitat que ens envolta. Durant molts anys, l'escola La Vinyala va optar per un sistema propi de funcionament: la gestió col·lectiva del centre, i a un ideari, el recollit en el nostre Projecte Pedagògic. Tots els membres de la comunitat educativa participaven en la gestió i en el funcionament del centre, establint uns importants vincles entre els seus membres, així com amb el barri i amb les diverses institucions veïnals i locals que encara avui continuen, adaptat tot als nous temps i moments.

Inicialment l'escola va ser pensada per a albergar 2 línies escolars, i excepcionalment en alguns casos fins a 3. Es van arribar a atendre més de 500 alumnes en els moments de màxima matriculació. La necessitat d'espais va fer construir un edifici annex que va servir de Parvulari, amb 6 aules i un pati que posteriorment es va delimitar.

La davallada demogràfica dels anys posteriors va fer que el nombre d'alumnes disminuís, fins a deixar l'escola en un sol grup per curs, llevat d'alguns nivells més nombrosos dels quals en teníem 2 grups.

Actualment l'escola torna a créixer. Es van incorporar fa uns anys els alumnes de 3 anys i actualment la demografia i la voluntat de pares i mares fa que l'escola torni a tenir els cursos doblats de manera progressiva. Avui atenem prop de 300 nens i nenes entre 3 i 12 anys. S'han anat millorant les infrastructures tant exteriors ( nova entrada molt més ample i acollidora pel carrer Claverol, pati separat pel parvulari amb jocs infantils, guarderia-servei d'acollida ) com interiors ( sala d'informàtica, sala d'audiovisuals, aules de música i de llengua estrangera, així com nova calefacció, nou gimnàs-teatre, menjador escolar, etc ).

L'escola La Vinyala té el seu màxim òrgan de govern en el Consell Escolar del Centre, format per l'equip directiu, l'AMPA amb els seus representants, els representats del professorat, de l'Ajuntament i de pares i mares elegits democràticament, així com també amb el treball de tot el seu Claustre de professors i professores, i de tots els pares i mares que ajuden a fer l'escola que tots i totes volem.