HORARI DE LA BIBLIOTECA

Horari lectiu
Tots els alumnes de primària de l’escola, en grups reduïts, fan ús de la biblioteca, en activitats organitzades dins el projecte de biblioteca Puntedu, que porta a terme l’escola
Horari complementari

De 13:15h a 14:45h, per tal que els alumnes de primària que fan ús del servei de menjador escolar puguin disposar d’aquest espai pel seu treball i lectura personal.

Horari extraescolar

Els dilluns, dimarts i dijous de 17h a 19h de la tarda, emmarcat dins el conveni signat amb l’Ajuntament per l’obertura de la biblioteca en horari no lectiu. Destinat als alumnes de primària del centre.

NORMATIVA DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR

Entenem que la biblioteca és un servei de recolzament als alumnes i professors i un espai de treball individual, per aquesta raó hem elaborat una petita normativa per intentar preservar en les millors condicions possibles els documents i garantir unes condicions òptimes de treball i de concentració.

També creiem que és responsabilitat de tots garantir el silenci, l'ordre, l’ús correcte del mobiliari... i la conservació dels documents i ordinadors perquè tothom pugui gaudir-ne.

MISSIÓ DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR EN HORARI NO LECTIU

Facilitar a tots els membres de la comunitat educativa del CEIP Sant Pau l’accés lliure al coneixement, al pensament, a la cultura i a la informació.

La biblioteca no és un espai de reforç escolar.

QUÈ ES POT FER A LA BIBLIOTECA

- Llegir: llibres, revistes, diaris,…
- Cercar informació a través dels llibres o d’internet
- Elaborar treballs de recerca
- Fer consultes per internet
- Fer activitats a l’ordinador
- Fer deures

ACCÉS

La biblioteca serà d’accés lliure i gratuït per tots els alumnes de primària del centre, els dilluns, dimarts i dijous, de 5h a 7h de la tarda.
Quan sigui estrictament necessari, per motius d’aforament o disciplina, els responsables de la Biblioteca podran restringir-ne l’accés.

DEURES DELS USUARIS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR

Complir la normativa de la Biblioteca i dels seus serveis.
L'estada a la Biblioteca pressuposa la utilització dels seus serveis.
Es respectaran els altres usuaris, el fons i els béns de la Biblioteca.
Els usuaris disposaran els seus efectes personals en els llocs habilitats a aquest efecte.
La Biblioteca declina tota responsabilitat sobre els béns personals dels usuaris.
En acabar la consulta d’un document es deixarà en un dels llocs destinats a aquest ús.
Es mantindrà una actitud correcta i es romandrà en silenci.

Els usuaris s’hauran d’abstenir de:

- menjar o beure
- escriure o fer senyals en cap llibre, revista o qualsevol altre document
- reservar punts de lectura, malmetre o maltractar qualsevol dels béns mobles i immobles que integren el conjunt de la Biblioteca
- canviar de lloc el mobiliari i els equipaments de la Biblioteca
- realitzar activitats que puguin molestar els altres usuaris o entorpir el funcionament normal de la Biblioteca
- connectar els telèfons mòbils sense mode silenciat, i contestar les trucades dins les instal·lacions.

SISTEMA D’ACCÉS I SORTIDA DE LA BIBLIOTECA

Anar a la biblioteca escolar no vol dir quedar-se al pati, a les terrasses o tenir accés a les aules de l’escola.

L’alumnat que marxi de la biblioteca, haurà d’anar directament a la porta de sortida del carrer Muntaner. La persona encarregada de la biblioteca els facilitarà la sortida per mitjà del porter automàtic.

Si algun alumne/a vol accedir a la biblioteca un cop hagi marxat del recinte escolar haurà de trucar el timbre i esperar que se li obri la porta. Un cop dins l’escola haurà de dirigir-se directament a la biblioteca.

TASQUES DE LA PERSONA ENCARREGADA DE LA BIBLIOTECA EN HORARI NO LECTIU

Fer complir la normativa de la biblioteca escolar.
Controlar la quantitat d’usuaris que hi accedeixin per tal de no sobrepassar els 30.
En cap cas ha de fer cap tasca de docència o de mestre/a de reforç.
Pot indicar o suggerir sistemes o mitjans per a la cerca d’informació.
Controlar l’ús correcte dels ordinadors

Horari de la biblioteca
Normativa,en horari no lectiu
Història Dades generals Instal·lacions Organigrama Clauste Consell Escolar alumnes AMPA Sortides Festes Revista Altres Projecte Lingüístic Projecte Educatiu Reglament Règim Intern  
  .edu Pla estratègic Agenda21 Horari Calendari Normativa Material Normativa Activitats
  Normativa Menú Informacions Història Actuacions Premis propostes enllaços