VOCABULARI

GESTACIÓ: Dit del període de temps que transcorre des que un òvul es fecundat fins que neix el nou individu.
INSECTÍVOR: ho diem del animals que mengen insectes de força tipus: mosques, papallones, mosquits etc.
COLÒNIA: Són molts animals junts fent un grup com per exemple poden fer colonies en coves, forats i en caus etc.
PATAGI: Membrana que s'estén  entre las extremitats anterior i posterior de les ales.
NOCTURN: Son els animals que de dia estan amagats i busquen el menjar de nit.
FALANGES: Cadascun dels petits ossos llargs que formen l'esquelet dels dits de la mà o del peu.
ECOLOCALITZACIÓ: Sistema de localització basat amb els ultrasons que serveix els rat-penats per guiar-se i caçar animals.
ULTRASONS: Ones sonores que fan servir els rat-pents per localitzar les preses.
QUIRÒPTERS: Animal que te les extremitats superiors adaptades per poder volar. Entre els dits hi ha una membrana que els permet volar.
IRRIGAT: Que té molta circulació sanguínia.
GREGÀRIA: Dit dels éssers vius que tenen tendència a associar-se amb d'altres individus de la mateixa espècie. Viure en colònia.
PREDADOR: Animal que captura altres animals per nodrir-se.
 

Retornar al projecte del ratpenat