Projectes

 

Educació física

Educació musical

 

 

 

 

 

 

 

 

Educació física

 

La professora d'Educació Física, Na Francesca Majó i Masferrer ha portat a terme una nova experiència amb els alumnes de la ZER Garrigues Altes sobre el joc tradicional de la baldufa.

 

LA VIDA ÉS JOC, JUGA-HI

Aquesta experiència didàctica que a continuació exposarem, va sorgir arrel de la inquietud de comprovar si era possible aplicar la metodologia de projectes a l’àrea d’Educació Física. Aquest procés reflexiu es va portar a terme a través de la investigació-acció que relaciona la investigació, l’acció i la formació.

La idea general que desenvolupava aquesta investigació-acció era plantejar-se la possibilitat de treballar al gimnàs amb una metodologia de projectes tal com es fa a l’aula o amb alguna petita adaptació. Un dels factors que es volia canviar era la implicació de l’alumnat, amb la metodologia de projectes l’alumne passava a tenir més poder de decisió en la programació dels continguts amb un paper més actiu dels infants. De manera que l’alumne estava més motivat ja que l’activitat partia del seu propi interès per aprendre. Els nens i nenes són els responsables d’escollir el tema (continguts), els objectius (què volem sabem i què volem aprendre a fer) i d’estructurar el treball (com podem aprendre tot això?). El/a mestre/a canvia el seu rol perquè deixa de tenir el control de tot el procés i adquireix un paper d’orientador/a, motivador/a i coordinador/a de les tasques a realitzar.


Aquesta investigació-acció es va desenvolupar en cinc fases:

1.Fase inicial. En aquesta fase s’inicia la investigació-acció un cop es decideix dur a terme la reflexió abans esmentada.


2.Fase de la diagnosi. Els mestres analitzen el context de la ZER i es busca informació sobre els mètodes globalitzats

d’ensenyança en l’aprenentatge escolar (com és el cas de la metodologia de projectes) i en concret a l’àrea d’Educació Física. A partir d’aquí es planteja un pla d’acció per poder desenvolupar el canvi de metodologia desitjat.


3.Planificació del canvi. Es realitza l’enunciat de la idea general que desenvolupa l’investigació-acció: “Millora de les activitats d’ensenyança-aprenentatge d’Educació Física mitjançant una metodologia de projectes”. Les accions que es duran a terme són el desenvolupament de les quatre fases de les que consta un projecte (Què en sabem?; Què en volem saber?; Com ho esbrinarem? i Què hem après?). Durant el procés en algunes sessions es realitzarà una recollida d’evidències per reflexionar i veure si s’ha de realitzar una reformulació de la hipòtesi o variar alguna part del pla d’acció.

4.Evolució de la investigació-acció. Aquest és el punt on el procés ja està funcionant i el projecte ha anat evolucionant:


1ª. Sessió
Motivació: fer grups petits (3 o 4 alumnes). Escollir el tema del projecte en aquest cas es va triar la baldufa.
Desenvolupament: Contestar per grups en pocs minuts: què sabem de la baldufa? (avaluació inicial). Què sabem fer amb la baldufa? (avaluació inicial) > practiquen durant una estona i finalment fem fotos de cada nen/a demostrant el que saben fer amb la baldufa.
Tornada a la calma:Tot s’enganxa al mural del projecte de la baldufa.


2ª. Sessió
Motivació: Fer grups petits (3 o 4 alumnes) Contestar per grups: que volem aprendre a fer amb la baldufa?
On podem trobar la informació per aprendre-ho o qui ens pot ensenyar-ho?
Desenvolupament: Un/a nen/a del que saben cordar i llançar ho explica a la resta (coaprenentatge), sinó hi ha ningú ho fa la mestra. Tots practiquen. Alguns nens/es s’organitzen i comencen a jugar per veure qui corda més ràpid i la llança més bé.
Tornada a la calma: Decorar la baldufa (retoladors, pintures, etc.)


3ª sessió
Motivació: Es reparteix als nens/es un fitxa d’investigació perquè preguntin als pares, avis, oncles, gent gran del poble... quins jocs feien amb la baldufa
Desenvolupament: Pràctica de cordar i llançar. Per grups petits fer punteria de llançar i fer ballar la baldufa dins d’un cercle gran (aproximadament 1m).
Un/a nen/a del que saben fer caminar la baldufa, un cop ja està ballant i sense que ho deixi de fer, explica a la resta com es fa, sinó hi ha ningú ho fa la mestra. Tots practiquen.
Marquem diferents camins, un per cada grup, amb dues cordes i mentre balla la baldufa la fem caminar sense sortir-nos del camí.
Tornada a la calma: Valoració de com van els avenços en els objectius que van marcar-se (els mateixos nens/es –què volem aprendre a fer-) durant la segona sessió.


4ª sessió
Motivació: Es proposa que a casa construeixin una baldufa ells, amb qualsevol tipus de material, es dóna llibertat total per fer-la.
Desenvolupament: Joc de la diana: per grups cada nen/a fa ballar la baldufa en una diana de tres cercles concèntrics amb diferents punts segons a quin dels cercle ha ballat més estona la baldufa. El cercle més petit 5 punts, el segon 2 punts i el tercer 1 punt. Es van sumant els punts i guanya qui en fa més.
Aprenem com es mata la baldufa del company (es fa tocant-la) i fem pràctica de matar baldufes.
Tornada a la calma: Recollida de les fitxes d’investigació dels jocs de baldufa a la comarca es pengen al mural del projecte i es comenten.


5ª sessió
Motivació: : per grups marquen en retolador fluorescent informació que ha donat la mestra/nens/es sobre baldufes d’arreu del món i de la seva història.
Desenvolupament: Joc qui la balla més estona: primer per parelles, després quatre, després vuit alumnes, etc. Llançant la baldufa a l’hora i guanya qui aconsegueix fer ballar la seva baldufa més estona.
Jugar a matar la baldufa: per parelles intentem matar (tocar) la baldufa del company, després quatre, després vuit alumnes, etc.
Tornada a la calma: Cada grup explica als altres la informació que han subraiat al principi de la sessió.


6ª sessió
Motivació: Recollida de les baldufes artesanes.
Per grups han d’escollir un dels jocs de les fitxes d’investigació penjades al mural i jugar-hi.
Desenvolupament: Un/a nen/a del que saben fer malabarismes amb la baldufa, un cop ja esta ballant i sense que ho deixi de fer, explica a la resta com es fa, sinó no hi ha ningú ho fa la mestra. Tots practiquen. (fer rodar la baldufa a la mà, quan esta ballant llançar-la a munt amb el fil i que torni a ballar, fer la ballar sobre el fil de cordar,...)
Tornada a la calma: repassem les baldufes artesanes i comentem els materials amb que s’han construït, l’originalitat, el treball que els hi ha portat, etc.


7ª sessió
Motivació: Inventem el nostre joc de baldufa en grups petits. (la mestra dóna una fitxa on els nens/es troben els passos a seguir per fer-ho)
Desenvolupament: Juguem als jocs inventats per fer amb baldufes. Practiquem els malabarismes (avaluació final) > fotos del que han après a fer
Tornada a la calma: Contestem al qüestionari de què hem après a fer? i com ens sentim en relació al què hem après?.

 

5.Avaluació del projecte. Un cop acabat tot el procés es reflexiona sobre el funcionament de la metodologia aplicada i s’avalua a partir de diferents factors:
Grau d’implicació dels alumnes.
Assoliment dels objectius plantejats
Interiorització de l’aprenentatge.


Les conclusions que podem extreure després d’aquesta experiència innovadora a la nostra ZER es que ha estat enriquidora no solament per als alumnes sinó també per als mestres; i efectiva, ja que hem pogut comprovar que es pot aplicar perfectament una metodologia de projectes en aquest tipus de continguts (jocs tradicionals). Però, hem de pensar que un procés d’investigació-acció no té perquè acabar mai, és una espiral d’interrogants i d’acció planificada per resoldre’ls, que ens pot portar a preguntar-nos si es podria realitzar amb altres continguts d’Educació Física i a desenvolupar noves actuacions.

Francesca Majó i Masferrer

 

A més de presentar aquest projecte, va fer una exposició de baldufes pintades pels nens o inventades per ells.

 

En un tauler va muntar una experiència gràfica de tot el que s'havia treballat a l'aula.

Una altra activitat en torn a la baldufa va ser una sessió de demostració del domini d'aquesta joguina per part dels nens.

 

També, els hi va proposar que cada nen s'inventés un joc de baldufa seguint un model de fitxa, com aquesta:

 

INVENTEM UN JOC DE BALDUFA

Nom dels inventors:


Nom del joc:

Material necessari:

Nombre de jugadors:

Explicació de les normes del joc:


Dibuix:

 

 

 

 

 

 

 

Educació musical

El professor d'educació musical Emili Llauradó treballa amb els nens els diferents instruments musicals i practica ritmes a més de preparar petites cançons per a que els nens les toquin a partir de les partitures.