Amb qui?

Obviarem en aquesta pàgina els eixos centrals de la tasca educativa com són alumnes, mestres i pares i mares, perquè per dur-la a terme, pensem que també tenen molta importància altres entitats i organitzacions que recolzen i enriqueixen aquesta tasca.

A la pàgina Què fem? hem parlat primer de L'Equip Multidisciplinar, amb la representació de diferents estaments de les Administracions (Generalitat i Ajuntament), però amb la mateixa importància i amb una representació més nombrosa està El Pla de Dinamització del Barri, que té com objectiu principal el que el seu nom indica, per tant totes les entitats que el formen s'interrelacionen i col·laboren, beneficiant-se mútuament de les aportacions, tant a nivell econòmic per part del propi Pla, com de les entitats per separat.

Per posar un exemple direm que l'Escola durant dos cursos ha pogut fer sortides culturals (Palau de la Música, Teatre en anglès, etc.) per tots els alumnes, tenir un grup d'animació per la Festa de l'Escola (Diada de Sant Jordi) subvencionades en un altíssim percentatge, així com la utilització de la sala d'actes del Centre Cívic per diferents festivals o actuacions. L'Escola per contrapartida ofereix les seves instal·lacions (aules pel reforç escolar de primària i secundària, la sala d'usos múltiples per la gimnàstica del grup de dones i el pati principal per la celebració de la Cremada del Dimoni en el marc de les Festes de Pomar, així com el Casal d'estiu pels nens del barri, a banda dels préstecs entre entitats de material de tot tipus quan s'escau.

Resumint diríem que és una col·laboracióenriquidora per a tots i que rendibilitza al màxim els recursos econòmics de la dotació anual del Pla amb la finalitat de cobrir mancances sòcio-culturals importants i de fer un barri dinàmic i actiu i en desenvolupament constant.

Les entitats i serveis que integren el Pla de Dinamització són les següents:

 • Casal Cívic de Pomar
 • Oficina de Benestar Social
 • Casal de la Dona de Pomar
 • Associació Gent Gran de Pomar
 • FAVIBC
 • Associació de Veïns de Pomar
 • Esplai-Ateneo (Filaberquí)
 • Districte Apache
 • Omnia-Pomar
 • Aprendre a aprendre
 • Serveis Personals de l'Ajuntament
 • AMPA Sant Jordi
 • CEIP Sant Jordi