Horari 2n

DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES

MATEMÀTIQUES

ANGLÈS
CATALÀ
MATEMÀTIQUES

CATALÀ/ANGLÈS

CATALÀ/ANGLÈS
CATALÀ
MATEMÀTIQUES
PATI
BIBLIOTECA
C.DEL MEDI
ED.FÍSICA
INFORMÀTICA
ED.FÍSICA
EXPRESSIÓ
ESTRATÈGIES MATEMÀTIQUES
MEDIACIÓ
MÚSICA
CASTELLÀ
MENJADOR
C.DEL MEDI
CASTELLÀ
PLÀSTICA
C. DEL MEDI
C. DEL MEDI
ED.FÍSICA
MÚSICA
TUTORIA