C
castellano  castellano       català    català

Presentació

 

Aquest projecte sobre l’alfabetització inicial forma part d’una col·laboració entre universitat i escola amb el doble propòsit de servir a la recerca i a la innovació de la pràctica educativa. Al context d’ensenyament incorpora els llibre de literatura infantil amb l’objectiu de fer especial atenció a la forma del llenguatge i la seva escriptura.

El propòsit de la recerca es reunir evidències sobre l’aprenentatge de textos de diferents gèneres en educació infantil i primària mitjançant un corpus d’escriptures d’alumnes en situacions educatives d’innovació.

La innovació en la pràctica docent consisteix en organitzar activitats d’ensenyament que responguin a les idees i coneixements dels nens sobre el llenguatge i la escriptura. Aquestes activitats fan especial atenció al control del discurs del mestre i de les  consignes que orienten la realització de les tasques. Es tracta d’una alfabetització que integra l’oralitat i l’escriptura, els aspectes retòrics així com les formes materials en les quals apareixen els textos.

 

Contacta amb nosaltres