Participants en el projecte

 

 

Ana Teberosky
Direcció d’assessorament i recerca
Universitat de Barcelona

Angélica Sepúlveda
Equip d’assessorament i recerca Educació Primària Universitat de Barcelona

Claudia Portilla
Equip d’assessorament i recerca Educació Infantil Universitat de Barcelona

Montserrat Ganga
Dolors Carrobé Ribera
Mestres Educació Infantil CEIP Àngel Baixeras

Joana León
Gemma Martret
Arantxa Fernández de Viana
Lidia Llorca
Mestres Educació Primària CEIP Àngel Baixeras

Mercè Vilalta i Miquel
Direcció CEIP Àngel Baixeras

 

Contacta amb nosaltres