BIBLIOTECA


Fa un temps, els mestres vam pensar que una biblioteca escolar havia de ser alguna cosa més que un grapat de llibres vells i polsosos.
Fer un bon projecte va ser el següent pas. Amb molta il·lusió i mirant al futur més immediat es van bastir unes línies directrius, de les quals va sorgir el nostre actual projecte de biblioteca escolar.
El Puntedu ens ha acollit i dins aquest marc hem anat treballant fins al moment. En un principi sense poder posar a la pràctica la riquesa d'experiències que això suposava, doncs se'ns va denegar la persona responsable que s'havia de fer càrrec de tirar endavant totes les nostres il·lusions referents a la biblioteca de l'escola. Així hem passat un curs sencer, veient amb un pam de nas i des de primera fila ( una mestra va anar seguit tot el programa del Puntedu ) com altres escoles ens feien dentetes.
Finalment tenim bibliotecari amb 12 hores de dedicació. Pensareu que són moltes hores, però la feina és ingent, pesada i minuciosa. Aquest curs, al arriba de vacances el setembre, ens varem trobar tots els llibrers amuntegats al mig de la "biblioteca". Fins avui no hem parat, des de esporgar a fons, aconseguir mobles, llibres, ordinadors etc., fins fer cursets, xerrades o seminaris (CPR) per posar-nos al dia.
Una de les primeres activitats de la biblioteca ha estat treballar les endevinalles com aspecte lúdic del llenguatge. Cada setmana es posa un cartell amb una endevinalla a la porta de la biblioteca. Els alumnes que la saben han d'escriure la solució en un paper que després introdueixen en una urna. El dilluns es fa pública la solució i també quants alumnes l'han encertada.
Hem aconseguit fer préstec als alumnes, efectiu, encara que sigui d'una manera manual i casolana. Gaudeixen d'aquest servei els alumnes dels cursos que van des de 2n a 6è. Els altres disposen de llibres a les aules o de biblioteca d'aula.
Un grup d'alumnes des de 4t a 6è col·laboren en les diferents tasques de la biblioteca.
Ara la biblioteca té cara i ulls!

SAC D'ENDEVINALLES PER A PÀRVULS

Idea original de Jaume Centelles.

La biblioteca, el cor de l'escola (pàgs. 206-207)

Rosa Sensat 2004

Enllaços:

http://www.xtec.es/crp-santandreu/biblionucli/biblioteques.htm