Centre: CEIP Perú (Barcelona) Responsable: Àngel Marquès (bibliotecari)


TÍTOL: SAC D'ENDEVINALLES

Activitat adreçada a: Educació infantil (P3, P4 i P5).


OBJECTIUS

- Saber jugar amb les paraules.
- Anar més enllà del significat de cadascuna d'elles.
- Superar l'estructura de la simple frase.
- Comprendre l'endevinalla com un tot, on cada una de les parts es relacionen entre elles i ens encaminen cap a la solució.
- Conèixer els animals que ens són més propers i alguna de les seves característiques.
- Fomentar la lectura en el seu aspecte lúdic.
- Respectar les normes del joc.
- Compartir una activitat amb els companys.


DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

-D'un sac pengen unes cintes de colors. En un extrem de les qual hi ha
una endevinalla. Un dels alumnes agafa una d'aquestes cintes i la dóna al
mestre/a, que porta l'activitat, perquè la llegeixi en veu alta. Si els nens o nenes no l'endevinen, es crida a un altre alumne/a perquè seguint estirant de la mateixa cinta tregui una pista ( una part del cos del animal ), que ensenyarà a tots els seus companys.
Quan algú digui la solució, cridarem a un altre nena o nen per comprovar-la tot estirant de la mateixa cinta, al final de la qual hi haurà l'animal.


AVALUACIÓ

A l'avaluació es considerarà:

-L'acceptació per part dels alumnes de l'activitat.
-Coneixement dels animals treballats i de les parts del seu cos.
-El saber compartir una activitat, tot respectant els companys.
.


TEMPORITZACIÓ:

-Activitat setmanal
-Els alumnes ens diran quan s'ha d'acabar o quan cal introduir
alguna variació.

RECURSOS HUMANS:


-Bibliotecari.

RECURSOS MATERIALS:

-L'activitat la fem a la biblioteca, però també es pot fer a l'aula.
-1 sac.
-Genolleres negres ( adhesives amb planxa ).
-Plantilla de les lletres ( SAC D'ENDEVINALLES ).
-10 cintes de colors diferents de 1,50 m cada una.
-Velcro ( per enganxar les endevinalles i les pistes ).
-10 Endevinalles fotocopiades a color i plastificades.
-10 animals de goma o de plàstic corresponents a les endevinalles.


RECURSOS EXTERNS:

-llibre d'endevinalles de la biblioteca Joan Miró ( Diputació ):

Lanchais, Aurélie; Crozon, Alain. Qui sóc? Barcelona: Cruïlla, 1998

OBSERVACIONS:

-Aquesta activitat també pot ser per alumnes de CI. Pel cicle mitja caldria provar-ho.
-Els animals poden ser substituïts per altres coses com mobles, vehicles o peces de roba.
-Podem augmentar la dificultat suprimint senzillament la pista.
-Es poden repetir les endevinalles tantes vegades com creguem necessari.
-És possible la memorització d'alguna d'elles.
-Als nens/es els hi agrada i s'ho passen bé.

VEURE SAC D'ENDEVINALLES:

Web de l'escola:

http://www.xtec.cat/centres/a8002022
Entrar a la biblioteca.

-Idea original:

Centelles, Jaume. La biblioteca, el cor de l'escola pàgs. 206-207.
Premi de pedagogia Rosa Sensat 2.004.