Dimarts 24/10, esbarjos amb l'Escola Eduard Marquina: CM a l'Eduard Marquina i CS al Concepción Arenal

Dimecres 25/10, CI sortida al bosc amb l'Escola Eduard Marquina

 


 
Icons: WebDesignToolsList.com
"Clip art licensed from the Clip Art Gallery on DiscoverySchool.com"
 
Data d'actualització 22-Oct-2017