A c t i v i t a t s

- De Pedagogia Terapèutica hem triat una part de la revista que realitzen els alumnes. Se'n fa una per curs i participen tots els alumnes, cadascun en la mesura de les seves possibilitats.
- De Formació Professional Adaptada hem triat algunes fotografies representatives dels treballs que realitzen al taller, i un seguit d'activitats del Clic en les quals els alumnes hi han participat fent i pintant dibuixos i posant la veu.
- Aquestes activitats realitzades pels nostres alumnes serveixen de reforç i complement al treball diari de les àrees curriculars. Les exposades aquí són una petita mostra de les que es desenvolupen al llarg del curs.

- Menú amb categories. Fes Clic en "Recull d'activitats" per a obrir-lo.
Recull d'activitats visita zoo    
  racó lletres  
    pirates
  recepta cuina  
tallers    
  clics