Consell Escolar
   

Us volem informar ...

El dia 28 de novembre de 2.006, a les 21,30 hores, es van reunir els membres del Consell Escolar.

Es va constituir el nou consell Escolar quedant configurat de la següent manera:

EUGENI URBÓN GONZÁLEZ Director
EVA VILARÓ MONTANER Cap d'estudis
JOAN ROCA TIÓ Regidor o representant Ajuntament
PILAR COSTA MEDINA Representant sector professors
FERNANDO ESCARTÍN NACENTA Representant sector professors
ELI MINCHILLO GIMÉNEZ Representant sector professors
MERCÈ ROSA PÉREZ Representant sector professors
MARIA VALL FORNELL Representant sector professors
JOSEP APARICIO CODINA Representant sector alumnes i pares d'alumnes
JAUME PALAU FONT Representant sector alumnes i pares d'alumnes
PERE TRASERRA SERRALONGA Representant sector alumnes i pares d'alumnes
PERE BARNIOL FREIXA Representant sector alumnes i pares d'alumnes
JOAQUIM PRATSOBREROCA MATAVERA Representant AMPA
ANNA ESPINET GODAYOL Representant sector PAS

PILAR FÀBREGAS ESPADALER Secretària

 

També es van designar els membres de les diferents comissions

Comissió Permanent (Decret 198/96, article 37 i Decret 199/96, article 38):

Sr./a Eugeni Urbón González President (director del centre)
Sr./a Eva Vilaró Montaner La Cap d'Estudis
Sr/a Josep Aparicio Codina Representant pares
Sr./a Maria Vall Fornell Representant professors
Sr./a Pilar Fàbregas Espadaler Secretària (secretària del centre)

Comissió Econòmica (Decret 198/96, article 37 i Decret 199/96, article 38):

Sr./a Eugeni Urbón González President (director del centre)
Sr./a Pere Trasserra Serrallonga Representant pares
Sr./a Eli Minchillo Jiménez Representant professors
Sr./a Joan Roca Tió Representant ajuntament (primària)
Sr./a Pilar Fàbregas Espadaler Secretària (secretària del centre)

Comissió de Convivència Decret 266/1997, de 17 d'octubre, article 25.4):

Sr./a Eugeni Urbón González President (director del centre)
Sr./a Pere Barniol Freixa Representant pares
Sr./a Jaume Palau Font Representant pares
Sr./a Fernando Escartín Nacenta Representant professors
Sr./a Mercè Rosa Pérez Representant professors
Sr./a Pilar Fàbregas Espadaler Secretària (secretària del centre)

Comissió de reutilització de llibres de text

Sr./a Eugeni Urbón González President (director del centre)
Sr./a Jaume Palau Font Representant pares
Sr./a Joaquim Pratsobreroca Matavera Representant pares
Sr./a Pilar Costa Medina Representant professors
Sr./a Pilar Fàbregas Espadaler Secretària (secretària del centre)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gurb

L'escola

Activitats

Pla Anual

Notícies

Sortides

Consell

A.M.P.A.

Revista