Consell Escolar
 
Us volem informar ...
El dia 14 de desembre de 2004 es va constituir el nou Consell Escolar, amb la presència dels nous representants sorgits del procés d’elecció realitzat el 24 de novembre (sector pares) i l’1 de desembre (sector mestres).
La composició és la següent:
Pilar Fàbregas Espadaler - Directora i Presidenta del Consell
Eva Vilaró Montaner - Cap d’Estudis
Joan Roca Tió - Representant de l’Ajuntament
Maria Bru Teixidó - Representant sector professors
Enriqueta Forcada Comas - Representant sector professors
Maria Vall Fornell - Representant sector professors
Elisa Minchillo Jiménez - Representant sector professors
Mercè Rosa Pérez - Representant sector professors
Joan Pujolassos Espadaler - Representant sector pares
Josep Aparicio Codina - Representant sector pares
Pere Trasserra Serrallonga - Representant sector pares
Ester Vinyeta Puntí - Representant sector pares
Jaume Palau Font Representant sector pares
Joaquim Pratsobreroca Matavera - Representant A.M.P.A.
Eugeni Urbón González - Secretari del Consell
En nom dels membres del Consell Escolar us volem agrair la vostra participació en el procés electoral, el qual va tenir un alt percentatge de participació: el 49,80 %. Es van emetre 126 vots, d’un total de 253 votants.

 

Gurb

L'escola

Activitats

Pla Anual

Notícies

Sortides

Consell

A.M.P.A.

Revista