Consell Escolar
  

Us volem informar ...

 
El dia 28 de setembre de 2007, a les 19 hores, es van reunir els membres del Consell Escolar i, entre d'altres, es van prendre els següents acords:
1. Aprovar el Pla Anual del Centre i el resum que es dóna a les famílies el dia de la reunió general.
2. Revisar l'estat de comptes i aprovar el pressupost per a aquest curs. La quota serà de 60 € trimestral per alumne.
3.Tramitar dues beques presentades prèviament al Consell Comarcal
4. S'exposa la necessitat de poder comptar amb la figura d'un conserge a partir d'aquest curs, l'Ajuntament estudiarà la contractació d'aquest.
Es va informar sobre l'inici de les obres d'ampliació de l'escola i es preveu la finalització pel setembre.
 
 
 

 

Gurb

L'escola

Activitats

Pla Anual

Notícies

Sortides

Consell

A.M.P.A.

Revista