L'escola
COM SOM

PREINSCRIPCIONS

CURS 2009-10
Període: del 23 de març al 3d'abril del 2009

HORARI
Matins de 9 a 1 del migdia

i dilluns, dimecres i divendres de 3 a 5 de la tarda.

OFERTA MATRICULACIÓ
EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

 

"LES ESCOLES" és un centre públic d'Educació Infantil i Primària que atén alumnes de 3 a 12 anys.

Disposem de:
" Aula de psicomotricitat.
" Aula de música.
" Aula d'àudiovisuals i idiomes.
" Aules de desdoblament.
" Aules per a petits grups.
" Gimnàs.
" Biblioteca i bibliobús.
" Menjador amb cuina pròpia.
" Pista poliesportiva.
" Instal·lacions lúdiques.
" Hort, galliner i instal·lacions per al compostatge de residus orgànics.

-L'escola entén l'educació com a procés que engloba els diferents aspectes que integren la personalitat de l'alumne/a: físic, intel·lectual, moral i social.

-En el Projecte Educatiu es declara: catalana, aconfessional, coeducativa, plural i democràtica.

-Es fomenta la relació i coneixença de totes les persones de l'escola.

-Es pretén donar resposta a la Diversitat dels alumnes a partir de
metodologies actives i individualitzades.

- Impulsem i afavorim els valors i principis de l'escolarització inclusiva.

-Garanteix la participació de pares i alumnes en els diferents àmbits
i en la gestió del Centre.

-Es fan: tallers, colònies, sortides, visites, conferències i totes les
activitats complementàries que faciliten el desplegament del Projecte Curricular.

L'AMPA ofereix:
" Servei de menjador amb cuina pròpia.
" Migdiada, per als alumnes de P3 i P4.
" Extraescolar de 2 a 3 del migdia per als alumnes de P5
" Natació: sessions setmanals de 5 a 6 de la tarda.
" Vigilància des de 8 del matí i de 5 a ¼ de 7 de la tarda.
" Escola d'estiu: juliol i setembre.
  

 

Gurb

L'escola

Activitats

Pla Anual

Notícies

Sortides

Consell

A.M.P.A.

Revista