N O T I C I A R I
   
Els arbres de l'escola
   
Quan vam estrenar l'escola, vam veure que seria molt interessant tenir un seguiment d'alguns dels arbres que teníem a l'escola i conèixe'ls una mica. A cada curs se li va assignar un arbre i l'hem anat estudiant.A 6è observem l'arbre de l'amor i a 5è l'alzina.
   
L'alzina a la tardor.
L'arbre de l'amor a la tardor.
   
L'alzina a l'hivern.
L'arbre de l'amor a l'hivern.
   
   
   
   

 

Gurb

L'escola

Activitats

Pla Anual

Notícies

Sortides

Consell

A.M.P.A.

Revista