Un instrument fet de tubs sonors.

Hem vist que el que determina la nota produïda per un tub sonor tancat és la seva longitud.

De fet vam veure que si l és la longitud del tub, i v és la velocitat del so (340 m/s), la freqüència tindrà el so serà:

f=340/(4·L) Hz

Per una altra banda hem vist que les notes de l'escala temperada s'obtenen a partir d'una nota base i una raó ( ) entre dues notes consecutives.

De fet sabem que les notes de l'escala temperada tindran les freqüències següents:

Do Do# Re Re# Mi Fa Fa# Sol Sol# La Si b Si Do
261 277 294 311 330 349 370 392 415 440 466 494 523

Relacionant aquestes dues dades, podem deduir quina forma hauria de tenir un instrument construït amb tub tancats per poder produir les notes que van del Do4 al Do5. Les longituds dels tubs (en cm) serà la següent:

Do Do# Re Re# Mi Fa Fa# Sol Sol# La Si b Si Do
32,49 30,67 28,94 27,32 25,79 24,34 22,97 21,68 20,47 19,32 18,23 17,21 16,24

Hem fet un model d'instrument fent servir aquestes dades i en ha surtit aquest dibuix:


Naturalment, aquí tenim representada només una escala. Si poséssim més octaves, la curvatura seria cada vegada més gran.

Si ens fixem en el extrems inferiors del tubs, la corba ens recorda (i no per casualitat la gràfica d'una funció exponencial). Es normal, debut a que les longituds dels tubs formen una progressió geomètrica, aquesta corba està relacionada amb la funció exponencial de base