RECURSOS TIC


Recull de Recursos TIC per treballar les diferents unitats de programació de L'Aula d'AcollidaQui sóc


L'escola


La família


El cos humà

 


Els aliments

 


La casa

 


La roba

 


Els animals

 


El poble

 


Les botigues

 


El meu país

 


Els transports


Els oficis

Temps d'oci

Els contes
Festes
Recull de Recursos TIC per treballar temes de MATEMÀTIQUES a l'Aula d'Acollida

 


Núm fins al 19


Núm del 20 a 99

Núm: centenars i milers

Màquina de calcular

 


Problemes visuals

 


La botiga

 


El joc de les operacions

 


Geometria

 


Les hores

 


Problemes de càlcul mental

 


Matemàgic

 


Geroglífics matemàtics


Activitats de lògica


Càlcul mental

Taules de multiplicar


 

Recull de Recursos TIC per treballar temes de MEDI a l'Aula d'Acollida


Els sentits

L'aparell locomotor

L'aparell digestiu

El relleu

Els rius

Clima i vegetació
El sector primari

El sector secundari


El sector terciari


La matèria i els materials

Les persones i el medi

Ecosistemes


La Terra i el Sistema Solar


La Prehistòria

 

Recull de Recursos TIC per a la tutora de l'Aula d'Acollida

Espai LIC
Comencem

Parlem, llegim i escrivim amb la Nàdia i en Li

Làmines de suport visual

Recull d'imatges per a treballar les accions

Activitats elaborades per
Montserrat Vert Ros

Autoaprenentetge del català

Recursos de llengua castellana

Avaluació inicial

Webs per traduir paraules a diferents idiomes
Servei de mediació i traducció del Maresme

Banc d'imatges