ESCOLA: AMPA

L'AMPA INFORMA

VISITA EL

FACEBOOK

DEL'AMPA

 

L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'escola Roureda és una associació sense ànim de lucre, i oberta a tots els pares i mares de l'escola que en vulguin ser socis o que vulguin incorporar-se a la Junta.

A través de l'AMPA, els pares i les mares dels alumnes col·laboren en la realització del Projecte Educatiu de Centre.

Així doncs, L'AMPA:

  • Adequa els mitjans necessaris per tal de poder garantir en tot moment una eficaç col·laboració en la marxa del Centre.
  • Promou i organitza activitats educatives extraescolars.
  • Recull, representa i defensa els interessos del conjunt de les famílies que formen la comunitat educativa.
  • Canalitza la seva participació corresponsable en els diversos òrgans col·legiats de l'Escola.

L'AMPA necessita la col·laboració de tothom i en particular de persones que vulguin participar d'una manera més directa en el seu funcionament.

L'AMPA es reuneix setmanalement els dilluns, a partir de les 4:45 de la tarda.

Presidenta: Rosi Sánchez.

Secretària: Paqui Rodríguez

Tesorera: Pilar Morente.

Vocal: Pilar Abia.

Visita el nostre Facebook ampalaroureda