QUI TÉ LA FAMÍLIA MÉS LLARGA?

Per tal de comparar el nombre de membres que conformen les famílies del grup  es demana a cada alumne que dibuixi tots els membres que formen part de la seva família.

Per tal de poder establir comparacions entre les diferents famílies i fer-ho palés d'una manera gràfica, es preparen unes tires de cartolina on s'hi marquen caselles totes elles de la mateixa mida. Cada infant dibuixa tots els membres de la seva família distribuint-los en les caselles que necessiti. Desprès es tallen les caselles sobrants.
Finalment enganxem les tires de cartolina l'una a sota de l'altra, de manera que formin un gràfic de barres. Així podem veure que les famílies poden estar formades per diferent nombre de persones i, també, comprovar qui té la família més llarga o més curta .