NUCLI TEMÀTIC: LA FAMÍLIA

ACTIVITATS

1- SONDEIG DE CONEIXEMENTS PREVIS
2- NO TOTES LES FAMÍLIES SÓN IGUALS
3- QUI TÉ LA FAMÍLIA MÉS LLARGA?
4- TOTS TENIM AVIS
5- EL TREBALL DELS PARES I LES MARES
6- ELS ANIMALS FAN FAMÍLIES BEN DIFERENTS
7- CULTURES DIFERENTS FAN FAMÍLIES BEN SEMBLANTS