ELS ANIMALS FAN FAMÍLIES BEN DIFERENTS

Per tal de treballar la idea de família com a nucli que afavoreix  la reproducció i de la parella i el creixement del seus petits es demana, als infants que agrupin animals en famílies utilitzant fotografies.
Després es comenta amb els infants:

-Per què els has posat junts?
-Per què són els pares i els fillets
-Són una família?
-Són una família de vaques
-Jo he fet una família de gallines: el pare gall, la mare gallina i el fill pollet.
-Jo he fet una família de xais però no tinc pare, nom´s tinc la mare i dos fillets.
-La meva famíla és de cangurs, és una família petita: la mare i el fillet.

Finalment els infants dibuixen famílies d'animals. L'Ilias dibuixa una famíla d'animals i la seva pròpia família, com si volgués establir un paral·lelisme entre elles (cal observar en el dibuix que barreja les eugues i les vaques, cosa que, possiblement, li passa perquè és un infant magribí i encara confon algunes paraules)