EL TREBALL DELS PARES I LES MARES

Per tal de poder parlar del paper i de la feina dels pares s’expliquen dos contes: "El meu pare és meravellós"  i "La meva mare és fantàstica".
Després es parla amb els nens.

a) Què fan els pares? Fan les mateixes coses tots?
- El meu pare no explica contes.
- El meu tampoc (hi ha acord sobre això).
- El meu m'explica coses -matisa l'Ilias.
- Els pares van a comprar amb el cotxe.
- El meu pare em fa moltes abraçades.
- El meu no me'n fa .

b) Els pares i les mares, treballen?
- El meu pare treballa i la meva mare no.
 - Tots els pares treballen .
 - El meu pare treballa a la fàbrica. Treballa cada dia, amb el pare de la Faiza.
 - El meu pare també treballa a la fàbrica, allà fan coses.
- I les mares, no treballen? Què fan? No fan res?
-La meva mare fa el dinar, neteja i té cura del meu germanet.
-La meva té cura de tots nosaltres.
-La meva treballa a la fàbrica.
-Totes les mares fan moltes feines.
-Totes treballen.

c) Els pares i les mares que treballen fora de casa, on treballen?
-  A la fàbrica.
- A la fàbrica.
- A la fàbrica (tots els infants donen la mateixa resposta).

c) Totes les persones que treballen fora de casa , treballen a la fàbrica?
- Sí!

d) N’esteu segurs? El meu pare –diu la mestra- treballa a l’ajuntament. I el pare de l’altra mestra treballa en un bar.
- I el teu marit? –pregunta la Islam a la mestra- on treballa?
- Ven llet, treballa en una fàbrica de llet.
Els infants es queden pensant i un d’ells diu:
- El meu pare també treballa en una fàbrica de llet.
La mestra, sap que no és pas cert. La fàbrica que hi ha al poble és una fàbrica tèxtil. Per això pregunta:

e) A la fàbrica del poble, fan llet? Què fan en aquesta fàbrica? Què fabriquen?
- Llet!

f) N’esteu segurs? Quina feina fan els vostres pares a la fàbrica?

Els nens i les nenes no ho saben i acorden que caldrà preguntar-los-hi.
La mestra els explica que a la fàbrica del poble,  fan roba i els ensenya una fotografia del setmanari comarcal on es pot veure una màquina de la fàbrica tèxtil del poble amb una persona que hi treballa.

Després els nens dibuixen i s’emporten, enganxat a l’agenda (eina de comunicació entre pares i mestres) un paper que pregunta quina feina fa el seu pare o la seva mare a la fàbrica. Ells s’han d’encarregar de fer la pregunta als seus pares i tornar la resposta per escrit o oralment.

Es tracta que es responsabilitzin de fer-ho, que recordin què han de preguntar i que recordin i comprenguin, també, la feina que els seus pares fan. Al mateix temps, es tracta, també, que els pares cooperin, parlin i s’expliquin amb els seus fills i col·laborin amb el treball que estan fent a l’escola. També, s'observa i es comenta una fotografia de la fàbrica del poble que ha sortit publicada en un diari local, de la qual se'n fan fotocòpies i, els infants, dibuixen el seu pare que se n'hi va a treballar.

L'endemà es comenten les respostes que porten i es cerquen imatges de les diferents feines que fan els pares, amb la finalitat que, els nens i les nenes, comprenguin una mica la diversitat de tasques que fan a la fàbrica.