P I N E S  F O G G  T O U R S
 
Calcuta - Hong-Kong
Calcuta, olors i colors ...
... Singapur, un petit gran país ...
... Hong-Kong, ciutat de Xina

 

DOCUMENTACIÓ
DOCUMENTS
DOCUMENTACIÓN
Passaport i visat
Passport and visa
Pasaporte y visado
IDIOMA / LANGUAGE / IDIOMA

Malayo, tamil, xinès mandarin i anglès i el singlish (anglès de Singapur)
Malayan, Tamil, Mandarin chinese, English and singlish (English from Singapore)
Malayo, tamil, chino mandarín y inglés y el singlish (inglès de Singapur)

MONEDA / MONEY / MONEDA
Dòlars de Singapur (s'accepten les targes de crèdit)
Singapore dollars ( credit cards are accepted)
Dólares de Singapur (se aceptan tarjetas de crédito)
DIFERÈNCIA HORÀRIA
DIFFERENT TIME
DIFERENCIA HORARIA
Set hores a l'hivern i sis hores a l'estiu
Seven hours in winter and six hours in summer
Siete horas en invierno y seis horas en verano.
CLIMA / CLIMATE / CLIMA
Calorós tot l'any (34º - 24º).
All year is hot (34º - 24º)
Caluroso todo el año. (34º - 24º)
ROBA RECOMANADA
RECOMMENDED CLOTHES
ROPA RECOMENDADA
Roba lleugera, camises de màniga curta, pantalons curts i samarretes. A Mesquites i temples no es pot entrar amb pantalons o faldilles curtes
To use light clothes, shirts with short sleeve, shorts and T-shirts You can't go into the temples and mosques wearing shorts or showing knees.
Ropa ligera, camisas de manga corta, pantalones cortos y camisetas. En mezquitas y templos no se permiten pantalones cortos ni faldas por encima de las rodillas.
PROPINES / TIPS / PROPINAS
No són habituals.
They aren't usual.
No són habituales.
CONSELLS / ADVICES / CONSEJOS
Es recomana portar paraigües, ulleres de sol, crema protectora pel sol i alguna jaqueta pels locals amb aire acondicionat.
It's advisable to have umbrella, sunglasses, solar milk and a jacket to use when we are in a places with air conditioning.
Se recomienda llevar paraguas, gafas de sol, crema solar y una chaqueta para cuando se visiten lugares con aire acondicionado.
SINGAPUR
     
SINGAPORE
SINGAPUR
SINGAPUR
SINGAPORE
SINGAPUR
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPUR
SINGAPORE
SINGAPUR
SINGAPUR
SINGAPORE
SINGAPUR
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPUR

 

Adreces d'interès:
http://www.sg

GASTRONOMIA
GASTRONOMY
GASTRONOMIA

Per la seva situació podem trobar plats de la cuina xinesa, cuina malaya i cuina hindú.
Cuina Xinesa: popiah (rotlles de primavera), luak (truita d'ostres)
Cuina Malaya: belacan (gambes), laksa (sopa de fideus amb espècies)
Cuina hindú: Dhal (Sopa de llenties. Keema (carn picada de cabrit)
We can find typical food from: China. Malaisia and India
China: popiah (spring rolls), luak (oyster omelette)
Malaisia: belacan (prawns), laksa ( soup with spyci noodle)
India: Dahl (lentil soup), keema ( kid mincing meat).
Por su situación podemos encontrar platos propios de la cocina china, de la cocina malaya y de la cocina hindú
Cocina China: popiah (rollos de primavera), luak (tortilla de ostras)
Cocina Malaya: belacan (gambas), laksa (sopa de fideos con especias)
Cocina hindú: Dhal (Sopa de lentejas. Keema (carne picada de cabrito)

LLOCS INTERESSANTS
PLACES TO VISIT
LUGARES DE INTERES
 • Mount Faber
 • Chinese and Japanese Gardens
 • Fort Canning Park
 • Singapore River
 • Chinatown
 • Sri Mariamman Temple
 • Thian Hock Keng Temple
 • Little India
 • Zoo
 • Singapore Discovery Center
 • Botanical Garden
COMPRES / SHOPPING
COMPRAS

Or, jade, antiquitats, artesania, objectes d'electrònica, rellotges, sedes, catifes, medicines xineses, aliments.
Gold, jade, antiquity, handicrafts, electronic objects, watches, silk clothes, carpets, food
IOro, jade, antiguedades, objectos de electrónica, relojes, sedas, alfombras, medicamentos chinos, comida.

 

DOCUMENTACIÓ
DOCUMENTS
DOCUMENTACIÓN
Passaport i visat
Passport and visa
Pasaporte y visado
IDIOMA / LANGUAGE / IDIOMA

Xinès mandarin i anglès
Mandarin chines and English
Chino mandarín y inglés

MONEDA / MONEY / MONEDA

Yuan (renmimbi) (s'accepten les targes de crèdit)
Yuan (renmimbi) (credit cards are accepted)
Yuan (renmimbi) (se aceptan tarjetas de crédito)

DIFERÈNCIA HORÀRIA
DIFFERENT TIME
DIFERENCIA HORARIA
Set hores
Seven hours
Siete horas
CLIMA / CLIMATE / CLIMA
Influenciat pels monsons. Estius càlids i humits.
Influenced by monsoon. Warm and humid summers.
Influenciado por los monzones. Veranos cálidos y húmedos.
ROBA RECOMANADA
RECOMMENDED CLOTHES
ROPA RECOMENDADA
Roba informal, lleugera i còmoda. Calçat pràctic i un impermeable
To use light and comfortable clothes and practical shoes. Don't forget a raincoat.
Ropa informal, ligera y cómoda. Calzado práctico y un impermeable.
PROPINES / TIPS / PROPINAS
Habituals / Usual / Habituales.
CONSELLS / ADVICES / CONSEJOS
Es recomana portar paraigües, ulleres de sol, crema protectora pel sol. Es convenient portar medicines per a les infeccions intestinals, febre i refredats. Per tal d'evitar problemes intestinals s'aconsella menjar fruites pelades i beure aigua embotellada.
It's advisable to have umbrella, sunglasses, solar milk . It's advisable to have medicines to intestinal infections, fever and colds Don't eat raw fruits and water (you protect against intestinal problems).
Se recomienda llevar paraguas, gafas de sol, crema solar. Es mejor llevar consigo medicamentos contra las infecciones intestinales, fiebre y resfriados. Para evitar problemas intestinales se aconseja evitar consumir frutas sin pelar o aigua no embotellada.
 
HONG-KONG
     
   

Adreces d'interès:
http://websewer2.discoverhongkong.com

 

GASTRONOMIA
GASTRONOMY
GASTRONOMIA

Popiah: rotlles de primavera.
Luak: truita d'ostres
Chee cheong fun: fideus llargs amb carn o gambes i salsa dolça
Pastís de pastanagues.
Char kway teow: filets d'arrós fregit amb cloïses, salsa xinesa, ous i salsa negra dolça.
Kachang: gelat amb blat de moro, mongetes vermelles i gelatina.
Popiah: (spring rolls.
Luak: oyster omelette.
Chee cheong fun: long noodles with meat or prawns and sweet sauce.
Carrots cake.
Char kway teow: Fried rice fillet with clam, chinese sauce, eggs and sweet black sauce.

Kachang: ice cream with popcorn, red beans and gelatin.

Popiah: rollos de primavera. Luak: tortilla de ostras.
Chee cheong fun: fideos largos con carne o gambas y salsa dulce.
Pastel de zanahorias.
Char kway teow: filetes de arroz frito con almejas, salsa china, huevos y salsa negra dulce.
Kachang: helado con maíz, judías rojas y gelatina.

LLOCS INTERESSANTS
PLACES TO VISIT
LUGARES DE INTERES
 • Mount Victoria
 • Repulse Bay
 • Aberdeen
COMPRES / SHOPPING
COMPRAS

Or, jade, antiquitats, artesania, objectes d'electrònica, rellotges, sedes, catifes, medicines xineses, aliments.
Gold, jade, antiquity, handicrafts, electronic objects, watches, silk clothes, carpets, food
IOro, jade, antiguedades, objectos de electrónica, relojes, sedas, alfombras, medicamentos chinos, comida.