La volta al món en 80 dies - Edició 2003 -

 
 
S U M A R I
 
Protagonistes de l'aventura
Mirant al passat
Un món plural
Sensacions, impressions ...
Un món de jocs
Un món de contrastos
Petits grans conflictes
Edificis característics
Un viatge per a no oblidar

Yokohama

San Francisco

San Francisco

Nova York

Nova York

Londres