P I N E S  F O G G  T O U R S
 
San Francisco - Nova York
Sant Francisco, ciutat dels quaranta turons ...
... Nova York, big apple

 

DOCUMENTACIÓ
DOCUMENTS
DOCUMENTACIÓN
Passaport i bitllet de tornada
Passport and return ticket
Pasaporte y billete de vuelta
IDIOMA / LANGUAGE / IDIOMA

Anglès
English
Inglés

MONEDA / MONEY / MONEDA
Dòlar / Dollar / Dólar
DIFERÈNCIA HORÀRIA
DIFFERENT TIME
DIFERENCIA HORARIA
Sis hores menos
Six hours minus
Seis horas menos
CLIMA / CLIMATE / CLIMA
Continental, tardors llargues i seques, hiverns molt freds i primaveres curtes.
Continental, long and dry autumns, very cold winters and short springs.
Continental, otoños largos y secos, inviernos muy frios y primaveras cortas.
ROBA RECOMANADA
RECOMMENDED CLOTHES
ROPA RECOMENDADA
A l'estiu roba lleugera, millor de cotó o teixits naturals, pantalons curts, samarretes i roba esportiva.Calçat còmode. Paraigües per les èpoques de pluja. A l'hivern roba d'abric i calçat amb sola de goma.
In summer to use light clothes made of cotton or natural weave, shorts,t-shirts and sportive clothes.The shoes must be comfortable. Umbrella. In winter warm clothes and shoes with rubber soles
En verano ropa ligera, mejor de algodón o fibras naturales, pantalones cortos, camisetas y ropa deportiva. El calzado mejor que sea cómodo. Paraguas para las épocas de lluvia. En invierno ropa de abrigo y calzado con suela de goma
PROPINES / TIPS / PROPINAS
És habitual donar propines
It is usual to give tips.
Es costumbre dar propinas.
CONSELLS / ADVICES / CONSEJOS
Està prohibit fumar en els llocs públics i en els mitjans de transport.
Smoking is prohibited in public places and in the public transport.
Està prohibido fumar en los lugares públicos y en los medios de transporte.
NOVA YORKAdreces d'interès:
http://www.usatourist.com 

 

GASTRONOMIA
GASTRONOMY
GASTRONOMIA

Hi ha restaurants representatius d'arreu.
Destacariem:"barbacoes", hamburgueses y hotdogs. No ens podem oblidar del refresc més popular.
There are typical restaurants from any country.
You can eat barbecue, hamburguers and hotdogs.
Don't forget the most popular refreshing drink

Podemos encontrar restaurantes representativos de cualquier lugar del mundo.
Podemos destacar: barbacoas, hamburguesas y perritos calientes. No debemos olvidar el refresco más popular.

LLOCS INTERESSANTS
PLACES TO VISIT
LUGARES DE INTERES
 • Estàtua de la Llibertat
 • Chinatown
 • Soho
 • Greenwich Village
 • Brodway
 • Empire State
 • Rockefeller Center
 • ONU
 • Central Park
 • Metropolitan Museum
 • Guggenheim Museum.
 • Lincoln Center
 • Museu de Història Natural
 • Bronx
 • Brooklyn
 • Fifth Avenue
COMPRES / SHOPPING
COMPRAS

Roba, perfums, articles esportius, artesania, souvenirs concrets de cada lloc.
Clothes, parfum, sportive articles, handicraft, and tipycal souvenirs from every place.
Ropa, perfumes, artículos deportivos, souvenirs concretos de cada ciudad.