PETITS GRANS CONFLICTES
PÀG. 1

www.xtec.es/centres/a8029301
P I N E S   F O G G
DILLUNS, 17 DE MARÇ DE 2003
CEIP Les Pinediques
Número 6,  0 euros

 

PROBLEMES A L'ESCALA

Un dia a l'escala de l'escola, anàvem pujant, quan de sobte va sortir el cap d'en Said per aquella espècie de balconet. Nosaltres evidentment vam passar d'ell i com és de suposar va començar a molestar-nos.
Més tard s'hi va afegir en Yus. Nosaltres ens vam començar a empipar. Després aquells dos van començar a donar-nos cops de peu. Nosaltres ens hi vam tornar.
Ells van començar a insultar-nos, nosaltres també ens hi vam tornar. Quan se'n van cansar van marxar. Semblava un partit de tennis, tu fas jo torno. Guanya el que aguanta més.

PROBLEMAS EN LA ESCALERA

Un día en la escalera del colegio, íbamos subiendo, cuando de repente apareció la cabeza de Said por el balconcito del primer rellano. Nosotras evidentemente pasamos de él y, como es de suponer, empezó a molestar nos.
Más tarde Yus se añadió. Nosotras nos empezamos a enfadar. Después ellos empezaron a darnos patadas. Nosotras se las devolvimos.
Empezaron a insultarnos, y nosotras respondimos.
Cuando se cansaron se fueron. Parecía un partido de tenis, tu haces yo devuelvo. Gana el que aguanta más.


PROBLEMS ON THE STAIRS

One day we went up on the school stairs. Suddenly Said's head went out of balcony. We don't look at them. Said started to ennoy us
Later Yus came. We are started to be ungry. Both took us kicks. We returned the kicks too them.
They insulted us, we insulted them. When they were tired they came aut. It's like than a tennis match you do I return. The winner is the most resistent.

Lara i Meritxell


EL MONSTRE

Un dia, quan estava jugant a l'ordinador, el meu germà va venir i va apagar l'ordinador. Em vaig enfadar i el vaig amenaçar amb la flauta. Ell es va tancar a la seva habitació i aguantava la porta fent força.
La finestra de l'habitació estava oberta i comunicava amb el balcó de la meva habitació. Vaig sortir al balcó amb la flauta i vaig entrar a la seva habitació per la finestra. Ell em va veure i va dir que era un monstre, després de dir això va sortir corrents de casa cap a casa d'un amic. Quan va tornar ja m'havia calmat i ens vam perdonar.
Més que una baralla va ser un joc i en el fons va resultar divertit.

EL MONSTRUO

Un día, cuando estaba jugando en el ordenador, mi hermano vino y apagó el ordenador.
Me enfadé y le amenacé con la flauta. El se encerró en su habitación y empujaba la puerta con fuerza.
La ventana de la habitación estaba abierta y comunicaba con el balcón de mi habitación.
Salí al balcón con la flauta y entré en su habitación por la ventana. El me vio y dijo que era un monstruo, después de decir esto salió corriendo de casa y se fue a casa de un amigo. Cuando volvió yo ya me había calmado y nos perdonamos.
Más que una pelea fue un juego y resultó divertido.

THE MONSTER

One day, when I was playing with my computer, my brother came and turned off it. I was angry threatened with recorder. He closed in his room and pushed the door strongly.
The window of the room was open and communicate the balcony with my room. I went out the balcony with a recorder and I went in his room through window.
He saw me and he said: You are a monster! He out went out quickly to a friend's house. When he came back we were friends another time.
It was not a fight it was like a game and it felt funny.

Ester i Deanna


LA VISITA

Un dia va venir una nena a casa meva, ella em va dir que juguessim a jocs de fora i jo li vaig dir que com que vivíem en un pis no podiem sortir al carrer. Es va posar de molt mal humor encara que deia que no s'havia enfadat.
Després em va dir que volia pujar al meu llit i hi vam pujar. Al cap d'una estona de jugar, avorrides, vam baixar. Primer la meva germana i després jo, ella em va dir que volia baixar primera però jo estava encarada i colocada i em va donar una empenta.
Em vaig quedar penjant dels peus a la llitera i van anar a cridar els seus pares. La van renyar i van marxar.
Sembla estrany com vegades un joc pot resultar perillós i portar problemes.

LA VISITA

Un día vino una niña a mi casa, me dijo que quería jugar fuera y yo le respondí que vivíamos en un piso y no podíamos jugar fuera. Se puso de muy mal humor aunque ella me decía que no estaba enfadada.
Después me dijo que quería subir a mi cama. Al cabo de un rato, aburridas, bajamos.
Primero mi hermana y después yo, ella me dijo que quería bajar primera pero yo estaba encarada y colocada me empujó. Me quedé colgada por los pies en la litera y llamaron a sus padres. La riñeron y se marcharon.
Parece estraño como a veces un juego puede resultar peligroso y acarrear problemas.

THE VISIT

A day a girl came to see me, she wanted to play games outside I'm it is not possible because I live in aflat and we cowldn't go out to the street. She had a bad face but she said I'm not angry.
Later she said that she want to go up on my bed and a we went up.
When we were boring we decided went down.
First my sister and later me. She said to me: I want to be first but I'm well stand. She gave me a shove.
I left hanging the bunk-bed. My family shouted her parents.
They told her and went out.
It seems strange, sometimes a game can be dangerous and carry problems.

Sílvia


LA MEVA PRIMERA GRAN BARALLA

Fèiem primer quan...
Una altra nena i jo ens quedavem a dinar a l'escola.
Estàvem jugant i quan una volia blanc l'altra negre.
Fins que ens en vam atipar i ens vam estirar els cabells una a l'altra. Jo vaig marxar a jugar amb una altra nena.
Quan va tocar el timbre per entrar a la classe, ella es va posar primera a la fila i jo segona. Al cap d'una estona, quan encara no havia vingut la mestra per fer-nos entrar, l'altra nena va anar a beure aigua. Jo, com que ella havia marxat de la fila, em vaig posar la primera.
Quan va tornar em va dir que marxés. Jo li vaig dir que havia marxat i que llavors jo m'havia posat la primera.
Ens vam tornar a barallar i vam acabar plorant.
Va venir la mestra i vam entrar a la classe. Ens van renyar. Totes dues estàvem plorant amb el cap sobre la taula. Al final ens van renyar molt fort, i a mi em va impressionar molt.
Per a nosaltres (abans), estirar-nos els cabells, era una baralla molt forta.

Ara de grans (11 anys), un dia la vam recordar tot rient i dient "Mira que estirar-nos els cabells!..., i barallar-nos per ser la primera de la fila!!!"

MI PRIMERA GRAN PELEA

Hacíamos primero cuando...
Otra niña y yo nos quedábamos a comer en la escuela.
Estábamos jugando y cuando una quería blanco la otra negro.
Hasta que nos cansamos nos tiramos del pelo. Yo me marché a jugar con otra niña.
Cuando sonó el timbre para entrar a la classe, ella se puso la primera de la fila y yo detrás de ella. Al rato, cuando todavia no había venido la maestra para entrar, la otra niña se fue a beber agua. Yo, como ella se había marchado de la fila, me puse la primera.
Cuando volvió me dijo que me marchara. Yo le respondí que como se había marchado me había puesto la primera, nos volvimos a pelear y acabamos llorando.
Vino la maestra y entramos en la clase. Nos riñeron, las dos llorábamos con la cabeza encima de la mesa. Al final nos riñieron muy fuerte, y a mi me impresionó mucho.
Para nosotras (antes), tirarse del pelo era una pelea muy fuerte.

Ahora de mayores (11 años), lo recordamos riendo y diciendo"Mira que tirarnos el pelo!…, y pelearnos per ser la primera de la fila!!!"

MY FIRST BIG FIGHT

We are in the first class when...
Another girl and I had lunch in the school.
We played and when I said white she said black..
Finally we were tired and we pulled our hair. I left to play with another girl.
When rang the bell to return at the classroom, she put on the first place and I put behind her. Later, while the teacher didn't come she went out to drink water. I put in her place because she wasn't.
When she came back she said me: Go out. I answered: You are not here and I'm in your place, we fought again and we finished crying
We went to the classroom. The teacher scolded and we cried with our head on the desk. I was very impressed
Pull the hair was a very strong fight (we are 6 years)

Now, when we are older ((11 years), we remembered it and we laugh and say "What a silly fight, we fought to be the first on the file"

Berta i Mireia.


El COMANDAMENT

Un dia a la tarda, a la tele feien una pel·lícula que ens agradava molt. La meva germana va amagar el comandament darrera el televisor. Mentre ella l'amagava jo l'espiava. Ella va marxar a la seva habitació i jo vaig agafar el comandament i el vaig posar, disimuladament, dins del meu armari (compartim habitació).
Va començar la pel·lícula i totes dues vàrem sortir de l'habitació . La meva germana buscava el comandament i jo no parava de riure.
Primer va donar la culpa a la meva germana més gran però al final va donar-me la culpa a mi. Jo, mentre ella buscava vaig anar a recollir el comandament. Quan vaig tornar i em va veure me'l va prendre, ja ens haviem perdut mitja pel·lícula.
Vàrem estar tot el dia discutint. Va ser ben distret.

El MANDO A DISTANCIA

Un día por la tarda, en la tele hacían una película que nos gustaba mucho. Mi hermana escondió el mando detrás del televisor. Mientras ella lo escondía yo la espiaba. Ella se fue a su habitación y yo cogí el mando y, disimuladamente, lo puse en mi armario (compartimos habitación).
Empezó la película y las dos salimos de la habitación. Mi hermana buscaba el mando y yo no paraba de reirme
Primero dio la culpa a mi hermana mayor pero al final me culpaba a mi. Mientras ella buscaba fui a recoger el mando. Al volver me vio y me lo quitó, ya nos habíamos perdido media película.
Estuvimos todo el día discutiendo. Fue de lo más distraído.

THE TV COMMAND

One day, on the afternoon, there was a film, we liked a lot. My sister hid the command behind the TV set. I was watching her while she was hidden it. She went out to her bedrrom and I took the command and I put it in the cupboard in our room (we sleep in the same room).
The film started and both left. My sister looked for the command and I was laughing. First she said the fault it was from my other sister but later she changed and she said it was my fault. While she searched I went to take again the command. When I came she took of the command. We had lost half film.
We were debating all day. It was a funny day.

Nasera


PEL COLL

Estàvem al pati quan un nen va començar a dir-me:
- Ets un "Fill de …".
Un altre nen va començar:
- La tens "empinada" la tens "empinada".
Jo li vaig dir:
- Això tu.
Em va tirar una pedreta, jo li vaig tornar.
Va venir corrents i em va agafar pels cabells. Jo intentava treure-me'l de sobre fins que ha vaig aconseguir, però ell em va agafar pel coll.
Quan em vaig treure la seva mà del coll, va agafar-me pels cabells i va agafar una pedra bastant grossa. Va intentar tirar-me-la al cap, però jo la vaig poder esquivar.
Després un dels nens en va agafar una de més grossa i li va donar perquè me la tirés .
Mentres passava això uns quants companys van anar a buscar una mestra.
Quan va arribar es va endur a l'agressor, i jo vaig anar a mullar-me una mica.
Semblava que m'haguessin estrangulat.
La mestra va renyar al que m'escanyava. Jo penso que hem de controlar-nos una mica més.

POR EL CUELLO

Estábamos en el patio cuando un niño comenzó a decirme:
- Eres un "Hijo de …".
Otro niño dijo:
- La tienes "empinada" la tienes "empinada".
Yo respondí:
- Eso tú.
Me tiro una piedrecita, yo se la devolví.
Vino corriendo y me cogió por el pelo. Yo intentaba quitarmelo de encima hasta que lo consegui, pero él me cogió por el cuello.

Cuando me libré de su mano, me cogió de nuevo por el cabello, cogió una piedra bastante grande i intentó tirarmela a la cabeza, pero yo la esquivé.
Después otro de los niños agarró una más grande y se la dio para que me la tirara.
Mientras esto pasaba unos cuantos compañeros fueron a buscar a la maestra
Cuando llegó se llevó al agresor y yo fui a mojarme un poco.
Parecía que me hubían estrangulado.
La maestra riñó al que me había cogido por el cuello. Yo pienso que debemos controlarnos un poco más.

HE TAKES MY NECK

We were in the playground when a boy said me:
- Son of a ...
Another boy said:
- You "la tens empinada"
I answered
- You the same.
He threw me a stone I did the same.
He ran to me and took my hair. I would to liberate but he took my neck.
He left my neck but took my hair another time and he tried to throw big stone to me. I could evade.
Then a boy took a big stone and gave to him.
While other students went to look for a teacher.
She took the aggressor and I went to the toilet.
I looked how a strangled.
The teacher told the aggressor off. I think it's necessary more patience and control with our friends and the other people.

Bruna i David


UNA BARALLA NO GAIRE RAONABLE

Un dia vaig anar cap a la plaça de les Eres a jugar i vaig trobar-me amb dos companys de classe jugant a futbol.
Els vaig preguntar si em deixaven jugar amb ells. Un va dir que sí i l'altre va dir que no perquè no en sé gens i només destorbaria.
Li vaig respondre que en sabia més que ell (no era veritat).

Ell va venir en plan "xulo" i va començar a tirar-me pedres. Evidentment jo m'hi vaig tornar i vam acabar barallant-nos. Van passar uns quants dies abans no varem fer les paus. La baralla no havia estat gens raonable, ja que no hi había motius

UNA PELEA POCO RAZONABLE

Un día fui a la plaza de las Eres a jugar y me encontré con dos compañeros de clase jugando a futbol.
Les pregunté si me dejaban jugar, uno respondió que sí y el otro dijo que no porqué no sé jugar y solo estorbaría. Le respondí que sabía más que él (no era verdad).
El se puso "chulo" y empezó a tirarme piedras. Evidentement yo no me quedé sin hacer nada y respondí a la agresión y acabamos peleándonos. Pasaron uns días hasta que no hicimos las paces. La pelea había estado muy poco razonable.

A LITTLE REASONABLE FIGHT

One day I went to Eres Square to play football I met two schoolmate. They were playing football. I asked if I could play with they. One answered yes, but the other said no because I don't know and only will hinder.
I answered that I was a very good footballer (wasn't true). He threw stones to me. I answered the same way and the fight started. We didn't make peace immediately but the fight wasn't reasonable.

Ibai


EL PARAIGÜES

Baralla entre dos companys de classe.
Un dia que plovia, estàvem a la classe i jo vaig penjar el paraigües al radiador, el paraigües d'una companya de classe va caure i l'Omar el va penjar sobre el meu. Jo li vaig dir que el treies uns quants cops, i ell em va dir:
- Calla guenya!. Jo el vaig agafar pel coll i li vaig dir:
- Torna a dir-ho.
L'Omar em va agafar pel coll i ens vam començar a: insultar, pegar, estirar-nos dels cabells etc… Fins que la Mireia ens va separar, però ens miràvem amb molt mala cara.
A la tarda ja ens parlàvem. Ja ens havia passat tot.

EL PARAGUAS

Un día que llovía, estábamos a la clase y yo colgué el paraguas en el radiador. El paraguas de una compañera de clase cayo y Omar lo colgó encima del mío. Yo le pedí que lo quitara unas cuantas veces, y él me dijo:
- ¡Calla tuerta! Yo le cogí por el cuello y le dije:
- Repítelo
Omar me cogió por el cuello y empezamos a: insultar, pegar, tirarnos del pelo etc…Hasta que Mireia nos separó, pero nos mirábamos con muy mala cara.
Por la tarde ya nos hablábamos. Todo nos había pasado.

AN UMBRELLA

One day, a rainy day, we were in the calssroom. I hang the umbrella on the radiador. The umbrella's student fell and Omar hung it on mine I said him:
- Took it off, he answeved:
- Shout you ''genya''.
I took his neck and said:- repeat again- Omar took my neck and we insulted, and hit until Mireia separated us, but we were very angry. On the afternoon all was finished and were friends again.

Lídia i Marta


BARALLA DE FUTBOL

El curs passat, jugant a futbol a la pista de l'escola, un nen li va prendre la pilota a un altre, i a més li va dir una paraulota.
Llavors va començar una persecució, li va fer la trabeta i un dels dos va caure a terra i es va enfadar.

Els de sisè al veure que hi havia baralla van decidir anar-hi, perquè un d'ells estava tant enfadat, que l'havien d'aguantar. Van anar a cridar una mestra. La mestra hi va anar i els va agafar un per cada costat. Tot i tenir-los agafats es va escapar un cop de puny que va anar a parar a uns morros.
Els van portar el despatx del director i els va renyar perquè no ho fessin més. Al final es van demanar disculpes i un altra cop a jugar futbol.
Tanta baralla per a no res.

PELEA DE FUTBOL

El curso pasado, jugando a futbol en la pista de la escuela, un niño le quitó la pelota a otro, y además le soltó una palabrota.
Luego empezó una persecución, le hizo la zancadilla y uno de los dos cayó y se enfadó.

Los de sexto al ver que había pelea dicidieron ir, ya que uno de ellos estaba tan enfadado que le tenían que aguantar. Fueron a llamar a una maestra. Cuando llegó los separó. Aunque los tenía sujetos se escapó un puñetazo que fue a parar a una boca.
Los llevaron al despacho del director y les riñeron. Al final se pidieron disculpas y volvieron a jugar al futbol. Tanta pelea para nada.

FOOTBALL FIGHT

Last year, we are playing football in the playground when a boy took the ball to another, at the same time he said a swearword.
The boy ran behind the other, one made a trip and the other fell down and was very angry.
The other boys came because they saw the fight. They called a teacher. When she arrived she separated the two boys but she couldn't prevent that a boy gave a punch to the other.

The teacher took the boys in front of the director and he quarreled them. Finally they excused and played football again. The fight for nothing.

Anna i Said


LA DUTXA

Un dia l'Aida i l'Andrea estaven mirant la televisió, i la seva mare els va dir que s'havien de dutxar. Elles li van contestar que ho farien més tard. La seva mare hi va estar d'acord.
Desprès de molta estona la seva mare els va insistir i van anar cap el lavabo i es van tancar amb clau.
Va passar el temps i la seva mare els va preguntar si havien acabat i elles van contestar que encara no havien començat.
La seva mare es va enfadar molt perquè era tard. Els va demanar que obrissin la porta immediatament i elles van respondre que no. La seva mare és va posar molt nerviosa i elles no sabien que fer.
Al final van obrir la porta i van demanar que no s'enfadés. La seva mare quan les va veure les va renyar i van començar a plorar.
Reganys i plors tot per no voler fer cas a la mare.

LA DUCHA

Un dia Aida y Andrea estaban mirando la tele, y su madre les dijo que debían ir a ducharse. Ellas le contestaron que se ducharían después de cenar. Su madre estuvo de acuerdo.
Cuando acabaron de cenar no quisieron ir a ducharse. Después de mucho insistir se fueron hacia el lavabo. Allí se encerraron con llave.
Pasó el tiempo y su madre les preguntó si habían acabado y le contestaron que aún no habían empezado.
La madre se enfadó mucho porque era tarde. Les pidió que abrieran la puerta inmediatamente y ellas le contestaron: No, no.
Su madre se puso muy nerviosa y ellas no sabían que hacer. Al final abrieron la puerta y le pidieron que no las castigase. Las riñó y ellas empezaron a llorar.
Riñas y lloros todo por no querer hacer caso a su madre.

THE SHOWER

One day Aida and Andrea, the twins, were looking TV. Their mother said:
- We must had a shower.
- Later, they answered.
But time passed and they didn't go to the shower, finally they went and they shut the door.
When their mother asked if they had finish they answered - we don't start. Their mother became angry and ordered to open the door. They didn't want.
Their mother was very nervous and they didn't know what to do.
Finally they opened the door. Their mother quarreled and they cried
Brawls and tears when we don't obey our mother

Andrea i Amman


BARALLA

Tot va començar a la pista. Un cop de peu, un ... (paraula forta), un escupit, una puntada de peu a la panxa, una persecució, esgarrapades, sang.
Els mestres arriben però encara hi ha temps d'un cop de puny i una ferida.
Tot va acabar a direcció i amb una nota a casa per a cada un.

PELEA

Todo empezó en la pista. Una patada, un ... (palabra fuerte), un escupitajo, un puntapie en la barriga, una persecución, arañazos, sangre.
Los maestros llegan pero aún hay tiempo de otro puñetazo y una herida.
Todo acabó en dirección y con una nota para casa para cada uno.

FIGHT

It started in the playground. A kick, a ... (strong word), a spit, another kick to the belly, a persecution, scratch, blood.
Teachers come but there are any time for another punch and an injury.
All finish in front of the director and with a letter to our parents.

Aida i Eric