EDIFICIS CARACTERÍSTICS
PÀG. 1

www.xtec.es/centres/a8029301
P I N E S   F O G G
DIMARTS, 25 DE MARÇ DE 2003
CEIP Les Pinediques
Número 7,  0 euros

 

"CAN COSTA I FONT"

 

Taradell, com tots els pobles i ciutats té edificis que el caracteritzen i que resulten emblemàtics.
Un del que ens sentim especialment contents és el Centre Cultural Can Costa i Font.
Fent una mica de història hem de dir que no sempre ha estat Centre Cultural sinó que aquest edifici fou dissenyat per a instal·lar-hi una fàbrica tèxtil.
L'edifici fou construït per Pallàs Garanbé per encàrrec de Bonaventura Costa i Font.
Des de l'any 1941 fins el 1991 fou centre de treball per a moltes persones. A l'any 91, víctima de la crisi del sector, va tancar les seves portes, però un any més tard tornava a obrir com a fàbrica de patés. Poc temps després va quedar tancat definitivament.
A l'any 1995 l'Ajuntament de Taradell va comprar l'edifici ( que entre patis, jardins i zona edificada ocupa 9427 metres quadrats) i es va proposar convertir-lo en un Centre Cultural, que fos lloc de reunió i centre d'actes del poble.
La primera fase de la reconversió va estar inagurada a l'agost de 1999.
L'entrada està presidida i vigilada pel "sereno" (escultura de metall.)

Taradell, como todos los pueblos y ciudades cuenta con edificios que lo caracterizan y que resultan emblemáticos.
Nosotros nos sentimos especialmente orgullosos del Centro Cultural Can Costa i Font.
Haciendo un poco de historia hemos de decir que no siempre ha sido un Centro Cultural sino que fue diseñado para albergar una fábrica téxtil.
El edificio fue construido por Pallàs Garanbé por encargo de Bonaventura Costa i Font.
Desde 1941 hasta 1991 fue centro de trabajo para muchos de los habitantes de Taradell. En el 91, víctima de la crisis del sector, cerró sus puertas, pero un año más tarde reabría como fábrica de patés. Poco tiempo después cerró definitivamente.
En el año 1995 el Ayuntamiento de Taradell compró el edificio (entre patios, jardines y zona edificada ocupa 9427 metros cuadrados) y se propuso convertirlo en un Centro Cultural que fuera lugar de reunión y centro de actos para el pueblo.
La primera fase de la reconversión se inaguró en el mes de agosto de 1999.

La entrada está presidida y vigilada por el "sereno" (escultura en metal).

 

La transformació va ser respectuosa amb l'estructura primitiva però va afegir elements moderns.
Una part de la teulada està coberta per claraboies de vidre que donen llum a l'interior de l'edifici.

La transformación fue respetuosa con la estructura primitiva pero añadió elementos que contribuyeran a dar una imagen de modernidad.
Una parte del tejado está cubierto con claraboyas de vidrio que iluminan el interior del edificio.

 

En el seu interior (de dues plantes en algunes zones) hi ha: vestíbul, dues sales polivalents ( una amb escenari i camerinos), 4 sales per a entitats locals, espai per a l'emisora de Ràdio Taradell, sala d'exposicions, oficina d'informació juvenil, cafè i lavabos. En su interior (de dos plantas en algunas zonas) podemos encontrar: vestíbulo, dos salas polivalentes ( una con escenario y camerinos), 4 salas para entidades, local para la emisora de Radio Taradell, sala de exposiciones, oficina de información juvenil, café y lavabos.
Dins el complexe cultural i seguint el procés de remodelació aquest any s'ha inagurat la Biblioteca " Mn. Antoni Pladevall".
Como parte del complejo cultural y siguiendo el proceso de remodelación este año se ha inagurado la Biblioteca " Mn.Antoni Pladevall".
A més encara hi ha una part de la nau que s'utilitza com a magatzem municipal.

Queda además una parte de la nave que es utilizada como almacén por la brigada municipal de obras.


Taradell, like all the towns and cities has caracteristic buildings.
We are very pround of the Cultural Center Can Costa i Font.

This building was, first, a textile industry. It was built for Pallàs Garenbé and the owner was
Bonaventura Costa i Font.
From 1941 until 1991 was a work center. In 1991, it closed (textile crisi), but 1992 it became a "paté" industry. But not for a long time.

In 1995 l'Ajuntament de Taradell bougth the building ( 9427 m. square). They would like this building will be a Cultural Center, a place where people can meet and celebrate parties and celebrations.

The first part of the reconversion was ingaurated in 1999 (august)

In front of the entrance we can see the "sereno" (metal sculpture).

The building has traditional and modern elements.
A part of the roof has made of glass. The light can go into the building.

Inside there are: hall, a theatre, a conference hall, 4 rooms to a local organizations, Ràdio Taradell, showroor, young information office, cafè and toilet.
Last January they inagurated the library "Mn. Antoni Pladevall".
There is a municipal warehouse.