P I N E S  F O G G  T O U R S
 
Yokohama - San Francisco
Yokohama, ciutat del sol ixent ...
... Sant Francisco, ciutat dels quaranta turons

 

DOCUMENTACIÓ
DOCUMENTS
DOCUMENTACIÓN
Passaport i bitllet de tornada
Passport and return ticket
Pasaporte y billete de vuelta
IDIOMA / LANGUAGE / IDIOMA

Anglès
English
Inglés

MONEDA / MONEY / MONEDA
Dòlar / Dollar / Dólar
DIFERÈNCIA HORÀRIA
DIFFERENT TIME
DIFERENCIA HORARIA
Nueve hores menos
Nine hours minus
Nueve horas menos
CLIMA / CLIMATE / CLIMA
Temperatures suaus entre 10ºC i 22ºC segons l'estació de l'any.
Clement temperatures, between 10ºC and 22ºC depending on the season.
Temperaturas suaves entre 10ºC y 22ºC según la estación del año.
ROBA RECOMANADA
RECOMMENDED CLOTHES
ROPA RECOMENDADA
A l'estiu roba lleugera, millor de cotó o teixits naturals, pantalons curts, samarretes i roba esportiva.Calçat còmode. Per les zones costaneres: vestit de bany, barret, protecció solar i paraigües per les èpoques de pluja. A l'hivern roba d'abric.
In summer to use light clothes made of cotton or natural weave, shorts,t-shirts and sportive clothes.The shoes must be comfortable. If you go to the coast don't forget: swimsuit, hat, solar cream and umbrella. In winter warm clothes.
En verano ropa ligera, mejor de algodón o fibras naturales, pantalones cortos, camisetas y ropa deportiva. El calzado mejor que sea cómodo. Para las zonas costeras: bañador, sombrero, crema de protección solar y paraguas para las épocas de lluvia. En invierno ropa de abrigo.
PROPINES / TIPS / PROPINAS
És habitual donar propines
It is usual to give tips.
Es costumbre dar propinas.
CONSELLS / ADVICES / CONSEJOS
Està prohibit fumar en els llocs públics i en els mitjans de transport.
Smoking is prohibited in public places and in the public transport.
Està prohibido fumar en los lugares públicos y en los medios de transporte. 

SAN FRANCISCO

 

 

   Adreces d'interès:
http://www.usatourist.com
http://www.sf.visitor.or/travelmedia

 

 

GASTRONOMIA
GASTRONOMY
GASTRONOMIA

Hi ha restaurants representatius de qualsevol lloc del món.
Destacariem les "barbacoes", les hamburgueses y els hotdogs. No ens podem oblidar del refresc més popular.
There are typical restaurants from any country.
You can eat barbecue, hamburguers and hotdogs.
Don't forget the most popular refreshing drink

Podemos encontrar restaurantes representativos de cualquier lugar del mundo.
Podemos destacar las barbacoas, las hamburguesas y los perritos calientes. No debemos olvidar el refresco más popular.

LLOCS INTERESSANTS
PLACES TO VISIT
LUGARES DE INTERES
 • Badia
 • Japanese gardens
 • Alamo Square
 • Golden Gate
 • Chinatown
 • Union Square
 • Barri Italià
 • Alcatraz Island
 • Transamerica Pyramid
 • Fisherman's Wharf
 • Muir and Sausalito Woods.
COMPRES / SHOPPING
COMPRAS

Roba, perfums, articles esportius, artesania, souvenirs concrets de cada lloc.
Clothes, parfum, sportive articles, handicraft, and tipycal souvenirs from every place.
Ropa, perfumes, artículos deportivos, souvenirs concretos de cada ciudad.