El Centre. Definició

 

 

El col·legi Pare Coll de Vic, de les Dominiques de l'Anunciata, és concertat i es defineix com a ESCOLA CONFESSIONAL CATÒLICA, MIXTA I CATALANA.

La seva finalitat és la formació integral dels nens i les nenes d'acord amb l'esperit i la voluntat del Pare Coll.

S'organitza com una comunitat educativa, on cada un dels seus membres participa en la responsabilitat i perfeccionament del centre, a fi de formar persones amb capacitat d'assolir un compromís seriós en la creació d'una societat més fraterna.

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Definició Història Situació Instal·lacions Himne Organigrama