Estudis. ESO

 

 

L'ESO funciona per crèdits, que tenen una durada aproximada de 35 hores cadascun. Es poden diferenciar diferents tipus de crèdits:

  • Els Comuns, que realitzen tots els alumnes

  • Els Variables, que segons l'oferta, cada alumne tria   conjuntament amb els pares. El tutor a l'hora d'adjudicar té en compte les aptituds i les necessitats dels alumnes, més que les preferències.

A més, a cada curs es realitza un crèdit de tutoria i un crèdit de síntesi, mentre que a cada cicle es realitzen tres crèdits obligatoris de religió.

L'ESO consta de dos cicles, de dos cursos cadascun. A la nostra ewscola tenim dues classes a cada curs:

  • 1r Cicle: Cada alumne realitza 36 crèdits comuns i 12 crèdits variables, dels 50 que s'oferten.

  • 2n Cicle: Cada alumne realitza 36 crèdits comuns i 18 crèdits variables, dels 70 que s'oferten.

S'oferten crèdits de diferents idiomes: Català, Castellà, Francès, Anglès i Alemany.

A les assignatures instrumentals fem agrupaments flexibles per nivells ala qutre cursos.

Ens ha semblat important que a cada curs tots els alumnes facin un crèdit d'informàtica obligatori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infantil Inicial Mitjà Superior ESO