EQUIP DIRECTIU
Mercè Sacristan- Directora

Soco Aparicio - Cap d'estudis

Mercè Sunyer - Secretària
REPRESENTANT  AJUNTAMENT
Mireia Aldana
REPRESENTANTS SECTOR PROFESSORAT
Adelina Francés
Pilar Ferragut
Montse Alay
Marta Ferrer
Elena Colomina
Ester Jiménez
REPRESENTANTS SECTOR PARES I MARES
Oriol Homar(representant de l'AMPA)
Manu Anduezar
Isabel Piedrola
Laura Rodríguez
Teresa Delgado
Susana Romagosa
REPRESENTANT SECTOR PAS
Antonia García