L'escola es troba  ubicada al Carrer Sant Joan del barri Falguera de Sant Feliu de Llobregat  ( Baix  Llobregat). Depèn del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

  Aquest barri és bàsicament fruit de l'increment espectacular de la població com a conseqüencia de la immigració de la dècada dels 60, provocada pel fort creixement industrial a la comarca. A finals dels anys 90 va tornar a haver-hi una ampliació del barri, que es diu Falguera-2.

PARRÒQUIA DE SANT LLORENÇ
SANT FELIU, CIUTAT GEGANTERA 2001
SANT FELIU CIUTAT DE LES ROSES
BIBLIOTECA PÚBLICA MONTSERRAT ROIG