L'augment  de població a la
dècada dels 70, fa necessària 
la creació d'una nova escola que
s'habilita provisionalment a 
l'antiga fàbrica  de Joan Antoni Samaranch. 

Durant sis anys l'escola està 
ubicada als locals de la fàbrica 
i el seu nom és Joan Antoni Samaranch.

El nou edifici es comença
a construir a l'altra banda del barri Falguera, envoltat de camps de conreu.

El  nou edifici  és inaugurat el 1985,
any de la mort de l'escriptor Salvador Espriu.

En el seu honor i la seva memòria la nova escola duu el seu nom.