web de la Generalitat de catalunya web del departament d'educació Estudis Post-Obligatoris a Catalunya
Actualitzada a 15-06-2021
institut vinyes velles Logo Institut Vinyes Velles
Codi de Centre: 08042093
Av. Barcelona, 2
08170 - Montornès del Vallès - BCN
Tel: 93`568 60 79 - Fax: 93 568 68 73
Correu@: iesvv@xtec.cat
Web: www.xtec.cat/iesvv
Click per descarregar codi QR Institut Vinyes Velles
 
cerques
 
© jlazaro-InstitutVV 
llibres de text curs 2021-2022
       
       
       
inici de pàgina
1r d'eso
 

Aquest llistat els proporciona la informació sobre:
   * Els llibres de text i de lectura de les matèries que en sol·liciten.
   * Les matèries que fan servir dossier, que proporcionarem a l'alumnat a l'inici de curs, el seu cost està inclòs a la quota de material.
   * De les matèries que no fan servir llibre.
Amb l'identificatiu "(NOVETAT)" destaquem aquells llibres que ho són aquest curs al respecte del curs passat.

1r d'ESO MATÈRIES COMUNES
MATÈRIA TÍTOL ISBN EDITORIAL
Llengua catalana Llengua catalana i Literatura 1ESO 978-84-1315-047-5

Santillana-Grup Promotor
S. Comunica

978-84-7918-930-3
també serveix
Lectures Cançó de Nadal 978-84-6820-980-7 Aula Literària. Vicens Vives
El petit príncep 978-84-1630-111-1 Editorial Salamandra Català
Llengua castellana Lengua castellana y Literatura 978-84-9047-691-8 Santillana. Serie Comenta
Lectures Las lágrimas de Shiva 978-84-2367-510-4 Edebé
Historia de una gaviota y el gato que... 978-84-7223-796-4 Tusquets
Llengua estrangera Anglès SPECTRUM 1 STUDENT'S BOOK El facilitarà l'institut en la modalitat de prèstec
SPECTRUM 1 WORKBOOK 978-0-19-485213-5 Oxford
Ciències naturals "Biologia i Geologia", Sèrie observa. P.Saber fer. 978-84-9047-554-6 Santillana Grup Promotor.
978-84-9047-198-2
també serveix
Ciències socials GiH, Geografia i Història 978-84-6823-061-0 Vicens Vives
Matemàtiques No es fa servir llibre de text però sí Dossier.
Preu inclós a la Quota de Material
- -
Tecnologia Kits de Taller: Preu inclós a la Quota de Material - -
Educació física No es fa servir llibre de text - -
Educació visual i plàstica No es fa servir llibre de text - -
Música No es fa servir llibre de text - -

inici de pàgina
2n d'eso
 

Aquest llistat els proporciona la informació sobre:
   * Els llibres de text i de lectura de les matèries que en sol·liciten.
   * Les matèries que fan servir dossier, que proporcionarem a l'alumnat a l'inici de curs, el seu cost està inclòs a la quota de material.
   * De les matèries que no fan servir llibre.
Amb l'identificatiu "(NOVETAT)" destaquem aquells llibres que ho són aquest curs al respecte del curs passat.

2n d'ESO MATÈRIES COMUNES
MATÈRIA TÍTOL ISBN EDITORIAL
Llengua catalana Llengua catalana i literatura 2ESO 978-84-1315-080-2

Santillana-Grup Promotor
S. Comunica

978-84-9047-766-3
també serveix
Lectures El noi del pijama de ratlles 978-84-1595-439-2 Educaula
Zona prohibida 978-84-1574-555-6  
Llengua castellana Lengua castellana y Literatura 2ESO 978-84-9047-017-6 Santillana. Serie Comenta
Lectures El príncipe de la niebla 978-84-0807-280-5 Booket
Manzanas rojas 978-84-6673-989-4 Anaya
Llengua estrangera Anglès SPECTRUM 2 STUDENT'S BOOK El facilitarà l'institut en la modalitat de prèstec
SPECTRUM 2 WORKBOOK 978-0-19-485229-6 Oxford
Física i Química Física i Química 2 978-84-6831-721-2 Edebé
Ciències socials GiH 2, Geografia i Història 978-84-6823-592-9 Vicens Vives
Matemàtiques No es fa servir llibre de text però sí Dossier.
Preu inclós a la Quota de Material
- -
Tecnologia Kits de Taller: Preu inclós a la Quota de Material - -
Educació física No es fa servir llibre de text - -
Música No es fa servir llibre de text - -

inici de pàgina
2n d'eso-pim
 

Aquest llistat els proporciona la informació sobre:
   * Els llibres de text i de lectura de les matèries que en sol·liciten.
   * Les matèries que fan servir dossier, que proporcionarem a l'alumnat a l'inici de curs, el seu cost està inclòs a la quota de material.
   * De les matèries que no fan servir llibre.
Amb l'identificatiu "(NOVETAT)" destaquem aquells llibres que ho són aquest curs al respecte del curs passat.

2n d'ESO-PIM MATÈRIES COMUNES
MATÈRIA TÍTOL ISBN EDITORIAL
Llengua catalana Llengua catalana i literatura 2ESO 978-84-1315-080-2

Santillana-Grup Promotor
S. Comunica

978-84-9047-766-3
també serveix
Lectura En el mar hi ha cocodrils El facilitarà l'institut en modalitat de prèstec biblioteca
Llengua castellana Lengua castellana y Literatura 2ESO 978-84-9047-017-6 Santillana. Serie Comenta
Lectura Prisioneros del mar El facilitarà l'institut en modalitat de prèstec biblioteca
Llengua estrangera Anglès SPECTRUM 2 STUDENT'S BOOK El facilitarà l'institut en la modalitat de prèstec
SPECTRUM 2 WORKBOOK 978-0-19-485229-6 Oxford
Física i Química Física i Química 2 978-84-6831-721-2 Edebé
Ciències socials GiH 2, Geografia i Història 978-84-6823-592-9 Vicens Vives
Matemàtiques No es fa servir llibre de text però sí Dossier.
Preu inclós a la Quota de Material
- -
Tecnologia Kits de Taller: Preu inclós a la Quota de Material - -
Educació física No es fa servir llibre de text - -
Música No es fa servir llibre de text - -

inici de pàgina
3r d'eso
 

Aquest llistat els proporciona la informació sobre:
   * Els llibres de text i de lectura de les matèries que en sol·liciten.
   * Les matèries que fan servir dossier, que proporcionarem a l'alumnat a l'inici de curs, el seu cost està inclòs a la quota de material.
   * De les matèries que no fan servir llibre.
Amb l'identificatiu "(NOVETAT)" destaquem aquells llibres que ho són aquest curs al respecte del curs passat.

3r d'ESO MATÈRIES COMUNES
MATÈRIA TÍTOL ISBN EDITORIAL
Llengua catalana Llengua catalana i literatura 3ESO 978-84-1315-056-7

Santillana-Grup Promotor
S. Comunica

978-84-9047-207-1
també serveix
Lectures Cròniques marcianes (de Ray Bradbury) 978-84-9930-874-6 Proa-PROA BUTXACA
Joc brut 978-84-9267-239-4 Educaula
Llengua castellana Lengua castellana y Literatura 3ESO 978-84-9047-693-2 Santillana. Serie Comenta
Lectures La edad de la ira 978-84-6704-059-3 Viçens Vives
La Dama del alba 978-84-6828-353-1 Vicens Vives
Llengua estrangera Anglès SPECTRUM 3 STUDENT'S BOOK El facilitarà l'institut en la modalitat de prèstec
SPECTRUM 3 WORKBOOK (NOVETAT: Aquest llibre s'ha de comprar nou ja que porta incorporada la llicència digital que farem servir amb els nous portàtils del Pla d'Educació Digital). 978-0-19-485245-6 Oxford
C. naturals: Bio i Geologia Biologia i Geologia 3 978-84-6832-083-0 Edebé
C. naturals: Física i Química Física i Química 3 978-84-6832-113-4 Edebé
Ciències socials GIH 3 Geografia i Història 978-84-6823-197-6 Vicens Vives
Matemàtiques No es fa servir llibre de text però sí Dossier.
Preu inclós a la Quota de Material
- -
Tecnologia Kits de Taller: Preu inclós a la Quota de Material - -
Educació física No es fa servir llibre de text - -
Educació visual i plàstica No es fa servir llibre de text - -

inici de pàgina

3r d'eso-reforç

 

Aquest llistat els proporciona la informació sobre:
   * Els llibres de text i de lectura de les matèries que en sol·liciten.
   * Les matèries que fan servir dossier, que proporcionarem a l'alumnat a l'inici de curs, el seu cost està inclòs a la quota de material.
   * De les matèries que no fan servir llibre.
Amb l'identificatiu "(NOVETAT)" destaquem aquells llibres que ho són aquest curs al respecte del curs passat.

3r d'ESO-REFORÇ MATÈRIES COMUNES
MATÈRIA TÍTOL ISBN EDITORIAL
Llengua catalana Llengua catalana i literatura 3ESO 978-84-1315-056-7

Santillana-Grup Promotor
S. Comunica

978-84-9047-207-1
també serveix
Lectura Entre dos blaus El facilitarà l'institut en modalitat de prèstec biblioteca
Llengua castellana Lengua castellana y Literatura 3ESO 978-84-9047-693-2 Santillana. Serie Comenta
Lectura Nadar o morir El facilitarà l'institut en modalitat de prèstec biblioteca
Llengua estrangera Anglès SPECTRUM 3 STUDENT'S BOOK El facilitarà l'institut en la modalitat de prèstec
SPECTRUM 3 WORKBOOK (NOVETAT: Aquest llibre s'ha de comprar nou ja que porta incorporada la llicència digital que farem servir amb els nous portàtils del Pla d'Educació Digital). 978-0-19-485245-6 Oxford
C. naturals: Bio i Geologia Biologia i Geologia 3 978-84-6832-083-0 Edebé
C. naturals: Física i Química Física i Química 3 978-84-6832-113-4 Edebé
Ciències socials GIH 3 Geografia i Història 978-84-6823-197-6 Vicens Vives
Matemàtiques No es fa servir llibre de text però sí Dossier.
Preu inclós a la Quota de Material
- -
Tecnologia Kits de Taller: Preu inclós a la Quota de Material - -
Educació física No es fa servir llibre de text - -
Educació visual i plàstica No es fa servir llibre de text - -

inici de pàgina
4t d'eso
 

Aquest llistat els proporciona la informació sobre:
   * Els llibres de text i de lectura de les matèries que en sol·liciten.
   * Les matèries que fan servir dossier, que proporcionarem a l'alumnat a l'inici de curs, el seu cost està inclòs a la quota de material.
   * De les matèries que no fan servir llibre.
Amb l'identificatiu "(NOVETAT)" destaquem aquells llibres que ho són aquest curs al respecte del curs passat.

4t d'ESO MATÈRIES COMUNES
MATÈRIA TÍTOL ISBN EDITORIAL
Llengua catalana Llengua catalana i literatura 4ESO 978-84-1315-082-6 Santillana-Grup Promotor Sserie Comunica
978-84-9047-028-2
també serveix
Lectures L'auca del senyor Esteve 978-84-9267-262-2 Grup 62
Aloma 978-84-9267-227-1 Grup 62
Llengua castellana Lengua castellana y Literatura 4ESO 978-84-9047-029-9 Santillana. Serie Comenta
Lectures Como agua para chocolate 978-84-6632-908-8 Punto de lectura
La casa de Bernarda Alba 978-84-6704-402-7 Austral Educación
Llengua estrangera Anglès SPECTRUM 4 STUDENT'S BOOK El facilitarà l'institut en la modalitat de prèstec
SPECTRUM 4 WORKBOOK (NOVETAT: Aquest llibre s'ha de comprar nou ja que porta incorporada la llicència digital que farem servir amb els nous portàtils del Pla d'Educació Digital). 978-0-19-485261-6 Oxford
Ciències socials GIH 4 Geografia i Història 978-84-6823-601-8 Vicens Vives
Cultura i Valors Ètics No es fa servir llibre de text però sí Llicència Digital. Preu inclós a la Quota de Material i es facilitarà a l'alumnat a principi de curs. (NOVETAT) - -
Matemàtiques No es fa servir llibre de text però sí Dossier.
Preu inclós a la Quota de Material
- -
Educació física No es fa servir llibre de text - -
Llengua estrangera Francès No es fa servir llibre de text - -
 
4t d'ESO MATÈRIES OPTATIVES
MATÈRIA TÍTOL ISBN EDITORIAL
Biologia i geologia Biologia i Geologia 4 978-84-6831-834-9 Edebé
Llatí No es fa servir llibre de text (NOVETAT)  -  -
Economia No es fa servir llibre de text -  -
Educació Visual i Plàstica No es fa servir llibre de text - -
Física i Química No es fa servir llibre de text - -
Informàtica No es fa servir llibre de text - -
2a Ll. estrangera Francès No es fa servir llibre de text - -
Música No es fa servir llibre de text. - -
Tecnologia Kits de Taller: Preu inclós a la Quota de Material - -

inici de pàgina
4t d'eso-reforç
 

Aquest llistat els proporciona la informació sobre:
   * Els llibres de text i de lectura de les matèries que en sol·liciten.
   * Les matèries que fan servir dossier, que proporcionarem a l'alumnat a l'inici de curs, el seu cost està inclòs a la quota de material.
   * De les matèries que no fan servir llibre.
Amb l'identificatiu "(NOVETAT)" destaquem aquells llibres que ho són aquest curs al respecte del curs passat.

4t d'ESO-REFORÇ MATÈRIES COMUNES
MATÈRIA TÍTOL ISBN EDITORIAL
Llengua catalana Llengua catalana i literatura 4ESO 978-84-1315-082-6 Santillana-Grup Promotor Sserie Comunica
978-84-9047-028-2
també serveix
Lectures Camps de maduixes El facilitarà l'institut en modalitat de prèstec biblioteca
Llengua castellana Lengua castellana y Literatura 4ESO 978-84-9047-029-9 Santillana. Serie Comenta
Lectures Wonder. La lecció de August El facilitarà l'institut en modalitat de prèstec biblioteca
Ciències socials GIH 4D. Diversitat Geografia i Història 978-84-6824-013-8 Vicens Vives
Cultura i Valors Ètics No es fa servir llibre de text però sí Llicència Digital. Preu inclós a la Quota de Material i es facilitarà a l'alumnat a principi de curs. (NOVETAT) - -
Matemàtiques No es fa servir llibre de text però sí Dossier.
Preu inclós a la Quota de Material
- -
Educació física No es fa servir llibre de text - -
Llengua estrangera Anglès No es fa servir llibre de text    
Llengua estrangera Francès No es fa servir llibre de text - -
 
4t d'ESO-REFORÇ MATÈRIES OPTATIVES
MATÈRIA TÍTOL ISBN EDITORIAL
Biologia i geologia Biologia i Geologia 4 978-84-6831-834-9 Edebé
Llatí No es fa servir llibre de text (NOVETAT) - -
Educació Visual i Plàstica No es fa servir llibre de text - -
Física i Química No es fa servir llibre de text - -
Informàtica No es fa servir llibre de text - -
2a Ll. estrangera Francès No es fa servir llibre de text - -
Música No es fa servir llibre de text. - -
Tecnologia Kits de Taller: Preu inclós a la Quota de Material - -

inici de pàgina
1r de btx
 

Aquest llistat els proporciona la informació sobre:
   * Els llibres de text i de lectura de les matèries que en sol·liciten.
   * Les matèries que fan servir dossier, que proporcionarem a l'alumnat a l'inici de curs, el seu cost està inclòs a la quota de material.
   * De les matèries que no fan servir llibre.
Amb l'identificatiu "(NOVETAT)" destaquem aquells llibres que ho són aquest curs al respecte del curs passat.

1r de BTX MATÈRIES COMUNES
MATÈRIA TÍTOL ISBN EDITORIAL
Llengua catalana No es fa servir llibre de text però sí Dossier.
Preu inclós a la Quota de Material
 -  -
Lectures Tirant lo Blanc. Episodis amorosos. Text adaptat. Any edició: 2012  978-84-1519-294-7 Educaula Col·lecció Les Eines, núm. 72
Antologia de poesia catalana (Autors Diversos. A cura d'Enric Virgili).
Nova tria: A partir de 2018-2019, la tria és diferent.
Alumnes amb germans i familiars que hagin cursats 1r de batxillerat a partir de 2013-2014 poden aprofitar el mateix llibre, però han de saber que un terç del contingut és diferent.
978-84-1595-456-9 Grup62-Educació 62 (Edició de Maig de 2018)
Llengua castellana Lengua castellana y literatura 1º bachillerato 978-84-4894-025-6  Barcanova
Lectures Segunda antología 978-84-2465-276-0 La Galera
Lazarillo de Tormes 978-84-3169-981-9 Vicens Vives
Llengua estrangera Anglès Key 1 to Batxillerat Student's Book 978-01-9461-105-3 Oxford
Key 1 to Batxillerat Workbook 978-01-9461-112-1
Lectures A Foreigner in Australia 978-9963-47-943-6 Burlington
The importance of being Ernest (NOVETAT) 978-9963-51-602-5
Llengua estrangera Francès No es fa servir llibre de text  -  -
C. per al món contemporani No es fa servir llibre de text - -
Filosofia No es fa servir llibre de text - -
Educació física No es fa servir llibre de text - -
 
1r de BTX MATÈRIES de MODALITAT / OPTATIVES
MATÈRIA TÍTOL ISBN EDITORIAL
Biologia Biologia 1 978-84-4892-340-2 Barcanova
Ciències de la Terra Ciències de la Terra i del Medi Ambient 1  978-84-1740-618-9 Castellnou
Dibuix Tècnic Dibuix Tècnic-1 978-84-6823-271-3 Vicens Vives
Grec Grec 1 978-84-1740-617-2 Castellnou edicions
Literatura Catalana. Lectures L'alegria que passa 978-84-2466-484-8 La Galera
Visions & Cants 978-84-9267-251-6 Educaula62
Antígona 978-84-1519-289-3 Educaula62
Laura a la ciutat dels sants 978-84-1595-465-1 Educaula62
Bruixa de dol 978-84-1595-473-6 Educaula62
Feliçment, jo sóc una dona 978-84-1595-444-6 Educaula62
Llatí Llatí 1r BTX 978-84-7918-447-6 Santillana
Economia No es fa servir llibre de text - -
Eco. i organització d’empresa No es fa servir llibre de text - -
Història Contemporània No es fa servir llibre de text però sí Llicència Digital. La seva gestió es portarà a terme a principi de curs directament amb l'alumnat que hagi escollit aquesta optativa. (NOVETAT) - -
Matemàtiques
(científico-tecnològic)
No es fa servir llibre de text però sí Dossier.
Preu inclós a la Quota de Material
-  -
Matemàtiques
aplicades a les C.S.
No es fa servir llibre de text - -
Física No es fa servir llibre de text - -
Química No es fa servir llibre de text - -
Tecnologia Industrial No es fa servir llibre de text - -

inici de pàgina
2n de btx
 

Aquest llistat els proporciona la informació sobre:
   * Els llibres de text i de lectura de les matèries que en sol·liciten.
   * Les matèries que fan servir dossier, que proporcionarem a l'alumnat a l'inici de curs, el seu cost està inclòs a la quota de material.
   * De les matèries que no fan servir llibre.
Amb l'identificatiu "(NOVETAT)" destaquem aquells llibres que ho són aquest curs al respecte del curs passat.

2n de BTX MATÈRIES COMUNES
MATÈRIA TÍTOL ISBN EDITORIAL
Llengua catalana No es fa servir llibre de text però sí Dossier.
Preu inclós a la Quota de Material
 -  -
Lectures Aigües encantades 978-84-9804-820-9 Castellnou
La plaça del diamant 978-84-7329-211-5 Club Editor Jove
Llengua castellana Lengua castellana y literatura 2nBTX 978-84-4894-185-7 Barcanova
Lectures Nada 978-842-334-279-2 Destino
La fundación (NOVETAT) 978-84-6703-333-5 Colección Austral
Llengua estrangera Anglès Key 2 to Batxillerat Student's Book 978-01-9461-119-0 Oxford
Key 2 to Batxillerat Workbook 978-01-9461-126-8
Lectures Bicentennial man 978-9963-46-916-1 Burlington
Oscar Wilde Short Stories 978-9963-62-631-1
Llengua estrangera Francès
Balzac et la petite tailleuse chinoise, Dai Sijie 978-2070-41-680-6 Belin-Gallimard 
Lectures Chagrin d'école, Daniel Pennac 978-2-070-39684-9 Folio
Història
d'Espanya i Catalunya
No es fa servir llibre de text (Llicència Digital): Inclosa a la Quota de Material (NOVETAT) - -
Història de la Filosofia No es fa servir llibre de text - -
 
2n de BTX MATÈRIES de MODALITAT / OPTATIVES
MATÈRIA TÍTOL ISBN EDITORIAL
Biologia Biologia 2 978-84-4892-452-2 Barcanova
Ciències de la Terra Ciències de la Terra i del Medi Ambient 2  978-84-1740-619-6 Castellnou
Dibuix Tècnic Dibuix Tècnic-2 978-84-6823-854-8 Vicens Vives
Ec. i organització d’empresa Economia i Org. d’empresa II 978-84-4861-450-8 Mc Graw Hill
Grec Diccionari Diccionari manual Grec Clàssic - Català 978-84-9974-235-9 VOX 2011
Literatura Castellana Romancero gitano 978-84-6703-615-2 Austral
Don Quijote de la Mancha 978-84-2462-460-6 La Galera
La vida es sueño 978-84-6827-071-5 Vicens Vives
Tormento 978-84-6820-080-4 Vicens Vives
Luciérnagas 978-84-2334-404-8 Austral
Llatí Diccionari Diccionari Vox Llatí-Català 978-84-9974-234-2 Spes-Vox
Matemàtiques
(científico-tecnològic)
No es fa servir llibre de text però sí Dossier.
Preu inclós a la Quota de Material
- -
Matemàtiques
aplicades a les C.S.
No es fa servir llibre de text - -
Electrotècnia No es fa servir llibre de text - -
Física  No es fa servir llibre de text - -
Geografia No es fa servir llibre de text però sí Llicència Digital. La seva gestió es portarà a terme a principi de curs directament amb l'alumnat que hagi escollit aquesta optativa. (NOVETAT) - -
Història de l’Art No es fa servir llibre de text però sí Llicència Digital. La seva gestió es portarà a terme a principi de curs directament amb l'alumnat que hagi escollit aquesta optativa. (NOVETAT) - -
Química No es fa servir llibre de text - -
Grec No es fa servir llibre de text - -
Llatí No es fa servir llibre de text - -
Tecnologia Industrial No es fa servir llibre de text - -